Štefan Šrobár: Boh je s človekom solidárny

Bezpodmienečne uznať utrpenie druhého človeka Utrpenie má v kresťanstve ústredný význam, presnejšie povedané: podstatné je to, ako sa človek s utrpením vyrovnáva. Práve to je charakteristickým znakom kresťanského náboženstva. Nie bolesť, ale skutočnosť, že ma zmenila a porozumenie, že som mal inak pristupovať k trpiacim je hodnota. Wanke hovorí: „Práve tu vidím most k morálke, ktorá nechce byť definovaná z náboženského … Celý článok…

Štefan Šrobár: Európske hodnoty majú spoločný základ

Ak hovoríme o Európe, často sa stretávame s tendenciou prisudzovať jej hodnotu samu osebe. Takéto uvažovanie vychádza z predpokladu, že existujú nejaké hodnoty, ktoré sú Európe vlastné (napríklad kresťanské), a všetky vplyvy sú jej v podstate cudzie. Filozof Eduard Chmelár upozorňuje, že takýto postup v sebe nesie všetky znaky politickej mytológie a nemal by sa stať predmetom serióznych úvah. Pre Európu je … Celý článok…

Štefan Šrobár: Sv. Ladislav, najobľúbenejší uhorský kráľ (1040-1095)

V kalendári „svetskom“ i liturgickom sa 27.6. oslavuje Ladislav. Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci v Bratislave, kde sa konajú starokatolícke bohoslužby slávi v tento deň svoje patrocinium – hody. Svätci sa stali súčasťou dejín, občas aj mocenských zápasov a nebolo náhodou, že prvé panovnícke rody v Európe, ktoré zjednocovali na duchovnom princípe Európu mali na čele svätcov s mečom. K pojmu svätec … Celý článok…

Štefan Šrobár: Sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca

Sú dva sviatky sv. Jána Krstiteľa: 24. júna sa slávi jeho narodenie a  29. augusta jeho mučenícka smrť. Vystúpenie a pôsobenie Jána Krstiteľa podľa všetkých evanjelií predchádza Ježišov príbeh. Ján Krstiteľ sa priamo podieľa na Božom diele spásy a preto má v evanjeliu svoje miesto vedľa Ježiša (Mk 1,1). Tak to vidí kresťanská tradícia. Objavuje sa náhle a bezprostredne, … Celý článok…

Štefan Šrobár: František z Assisi – patrón ekológie

František bol človek ako každý z nás. Žije, miluje život, má starosti, modlí sa, trpí, spieva a zdokonaľuje sa v láske k Bohu a stvoreniu. Mal intímny vzťah k stvoreniu, ktoré miloval a chránil. Bolo mu matkou a sestrou. Príroda je pre nás ako otvorená kniha, v ktorej sa musíme stále učiť čítať. V tom je pre nás František inšpirujúci. Bol stelesnením evanjelia, ktoré nosil … Celý článok…

Štefan Šrobár: Nové náboženské hnutia a ako im porozumieť

Špecifickým javom súčasnej katolíckej cirkvi sú nové duchovné hnutia. Ide o spontánne vznikajúce skupiny laikov a duchovných, ktorí sa snažia špecifickým spôsobom reagovať na spirituálnu a náboženskú krízu katolíckej cirkvi ako inštitúcie. Svojou náukou i praxou stoja plne na cirkevných základoch, zároveň však zdôrazňujú niektoré aspekty, ktoré považujú za zvlášť dôležité práve v tejto historickej … Celý článok…

Starokatolícky dekan Ulf-Martin Schmidt pre magazín PRO: „Rozhodli sme sa zostať mimo spální“

Starokatolícka cirkev „Rozhodli sme sa zostať mimo spální“ Minulý týždeň katolícki duchovní počas celonárodnej kampane požehnali aj homosexuálne páry. To je v rozpore s učiteľským úradom rímskokatolíckej cirkvi. Nie však starokatolíckej cirkvi. Starokatolícka cirkev sa opiera o historicko-kritický výklad Biblie a prichádza k inému záveru. (Preklad z nemeckého originálu v PRO Das christliche Medienmagazin: Tina … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kam Ježiš odišiel?

Prečo musel Ježiš opustiť apoštolov? Prečo Kristus vystúpil na nebesia a nevytratil sa potichu spomedzi okruhu svojich rečníkov? Ježiš sa nám stráca z očí a necháva nás v realite, aby sme sa aj my cez vlastné životné skúsenosti povzniesli k Bohu. Ježišovo nanebovstúpenie Nebo v náboženskom význame je označením pre Boží príbytok, jeho trón (Mt 5,34; Sk 7,40), ale aj pre … Celý článok…

Štefan Šrobár: Teológia oslobodenia ako výzva

Medzi najnaliehavejšie spoločenské problémy súčasnej doby patrí migrácia, chudoba a ekologická kríza. Tieto pálčivé problémy a otázky, týkajúce sa ľudského života a kultúry, nemusia zostať bezvýchodiskové. Môžu sa stať novou výzvou a „časom vhodným“ pre potrebné zmeny. A v kresťanskej reflexii môžu byť uchopené ako kairos.  Teológia oslobodenia sa rodí „z etického rozhorčenia nad chudobou a odstrčenosťou veľkých más nášho kontinentu … Celý článok…