Štefan Šrobár: Sloboda svedomia v cirkvi

Sloboda svedomia tvorí spoločne so slobodou náboženského vyznania fundament moderného demokratického právneho štátu. Princíp slobody svedomia má pevné postavenie v štruktúrach modernej spoločnosti. Luther poukázal na to, že naše svedomie môže byť pútané len Božím slovom. Z kazateľnice, v škole, v tlači a pod. by mal zaznievať jednotný hlas cirkvi. Každý má právo dávať najavo svoj nesúhlas, lebo učenie cirkvi … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kresťanstvo medzi sekularitou a religiozitou

V našej spoločnosti sa dnes prejavuje pluralizmus v rôznych formách. Preto musí kresťanstvo znovu hľadať svoje miesto v tejto spoločnosti. Kto chce zakúsiť fascináciu kresťanstvom musí to urobiť  v strete s týmto pluralizmom. (H. Waldenfels) Kresťan v „dospelom“ svete Biblia radikálne oddeľuje Boha a svet. Až keď svet bolo možné vnímať „svetsky“, mohol sa stať nielen … Celý článok…

Štefan Šrobár: Teologická reflexia Ježišových veľkonočných zjavení

Celý Nový zákon vychádza z presvedčenia, že Zmŕtvychvstalý sám vo svojich učeníkoch vzbudil veľkonočnú vieru. Čo sa skrýva za výrazom zjavil sa…. alebo presnejšie: dal sa vidieť…. ukázal sa… (1Kor 15,5). Ide o starozákonnú teofánickú formulu (porov. Gn 12,7; 17,1). Touto formulou sa ohlasuje zjavenie sa Hospodina alebo anjela Hospodinovho Abrahámovi alebo iným príjemcom zjavenia. Výraz teda … Celý článok…

Štefan Šrobár: Teologická reflexia veľkonočných udalostí

Diskusia okolo Ježišovho prázdneho hrobu bola často vedená z apologetických motívov. Predovšetkým nejde o prázdny hrob, ale o skutočnosť, že Ježiš bol skutočne pochovaný (1Kor 15,4). Hrob označuje realitu smrti, neodvolateľný záver pozemského života. Ako v hrobe ležiaci dospel Ježiš k poslednej zastávke ľudskej existencie a odtiaľ ho musí Božia moc opäť priviesť späť. Tým … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ako Ježiš videl svoju smrť?

Jedným z najsilnejších zážitkov pre mnohých účastníkov liturgických slávností v rámci Veľkého týždňa býva počúvanie pašií. Na Kvetnú nedeľu sa striedajú pašie podľa Matúša, Marka a Lukáša, na Veľký piatok sú to každý rok Jánove pašie. Máme tak možnosť všimnúť si, aké veľmi odlišné sú evanjeliové rozprávania o Kristovom umučení a smrti. Popri premýšľaní o tom, čo znamená … Celý článok…

Štefan Šrobár: Uzdravenie slepého od narodenia (Jn 9,1-4)

Ako išiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabbi, kto zhrešil on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. (…) Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal napľul na zem, … Celý článok…

Štefan Štobár: Žena v cirkvi nech nemlčí

Ježiš prekračuje spoločenské konvencie svojej doby a so ženami jedná na rovnakej úrovni ako s mužmi (Mária a Marta, Samaritánka, Mária Magdaléna). Aktívna úloha žien v Ježišovom okruhu učeníkov, poslucháčov a priateľov, rovnako ako v prvotnej cirkvi v misijnej práci a službe obci, je niečo, čo presahovalo zvyklosti doby. Ženy Ježiša sprevádzajú a sú v … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ježišove blahoslavenstvá – Pozvanie k zmene spôsobu existencie

Blahoslavenstvá, ktoré vyhlásil Ježiš v reči na vrchu otvárajú novú epochu v dejinách ľudskej morálnej citlivosti. Nie sú zostavením príkazov a zákazov akým bol kedysi Dekalóg. Sú výzvou otvorenej mravnosti, pozývajú človeka, aby uskutočnil zásadnú zmenu spôsobu svojej existencie. Výzva nehovorí čo musí byť a čo nemusí, čo treba robiť a čo netreba, hovorí o tom, čo skutočne je. Výzva vznikla … Celý článok…

Martin Kováč pre Meet the Heroes: Knihy ovplyvnili to, ako sa snažím žiť svoju vieru a kňazstvo

Portál Meet the Heroes pripravil druhý rozhovor s naším kňazom Martinom Kováčom – tentokrát výlučne o knihách. Prinášame vám krátky úryvok: Ovplyvnili knihy tvoje rozhodnutie stať sa kňazom? Zaujímavá otázka. Samotné rozhodnutie asi nie, no spôsob, ako sa snažím žiť svoju vieru a kňazstvo, určite áno. Myslím, že knihy ma naučili byť otvoreným človekom. Viesť … Celý článok…