Štefan Šrobár: Čas – dar a úloha

Dnešný človek by sa rád zmocnil času, ale nedokáže žiť v čase. Preto žijeme v stálom zhone a napätí. Všetko by chcel stihnúť a pritom si neuvedomuje, že mu uniká to, čo je v živote najdôležitejšie. Človek by sa mal vedieť stíšiť a čakať. Kto to dokáže môže zažiť niečo mimoriadne.  „Vykupujte“ čas ( Ef 5, 16 ) Takto doslovne znie … Celý článok…

Starokatolícke Vianoce 2022

  🎄 ŠTEDRÝ DEŇ – 24. 12. 2022 – Vigília Narodenia Pána „Polnočná omša“ s koledami o 22.30 h *v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici* (🙏 ĎAKUJEME za ochotu a prijatie CZ ECAV Bratislava Staré Mesto) 👶 NARODENIE PÁNA – 25. 12. 2022 Bohoslužba o 17.30 h v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci … Celý článok…

Starokatolíci na Slovensku pripravujú sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva kvôli porušovaniu náboženskej slobody

Bratislava/Trnava 9. decembra 2022: Starokatolíci a starokatolíčky na Slovensku pripravujú sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva z dôvodu obmedzovania náboženskej slobody, ktoré spolu s ďalšími náboženskými menšinami zažívajú na Slovensku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý si pripomíname každoročne 10. decembra, pripravujú starokatolícki veriaci reprezentovaní občianskym združením Starokatolíci na Slovensku sťažnosť na Európsky súd pre ľudské … Celý článok…

Adventno-vianočno-trojkráľová výzva 2022/2023

Starokatolícky sociálny fond: SK03 8330 0000 0028 0191 2551 🤝 Každý rok sa obzvlášť počas adventného a pôstneho obdobia snažíme pomáhať tým, ktorí sa ocitli v núdzi – či už cez podporu pomáhajúcich organizácií alebo aj priamo konkrétnym ľuďom. Ak sa k nám chcete pripojiť, môžete to urobiť zaslaním ľubovoľného príspevku na účet nášho starokatolíckeho sociálneho … Celý článok…

Štefan Šrobár: Svätý František z Assisi – patrón ekológie

František bol človek ako každý z nás. Žije, miluje život, má starosti, modlí sa, trpí, spieva a zdokonaľuje sa v láske k Bohu a stvoreniu. (Dilong, R.)  Mal intímny vzťah k stvoreniu, ktoré miloval a chránil. Bolo mu matkou a sestrou. (Laudatosi´)  Príroda je pre nás ako otvorená kniha, v ktorej sa musíme stále učiť čítať. V tom je pre … Celý článok…

Podcast No Práve! s Martinom Kováčom

Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva, pričom článok 24 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Každý má právo byť bez vyznania a svoje vyznanie slobodne zmeniť. Aj keď sa väčšina slovenskej spoločnosti stále hlási ku kresťanskej viere, naša krajina sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo. Prečo sa ale … Celý článok…

Z 51. synody Starokatolíckej cirkvi v ČR

Od štvrtka 13. 10. do soboty 15. 10. 2022 sa v rekreačnom stredisku Sola Gratia Českobratskej cirkvi evanjelickej v Bystřici pod Hostýnem konala 51. synoda našej materskej Starokatolíckej cirkvi v ČR. Začala sa vo štvrtok večer úvodnou bohoslužbou s požehnaním olejov (missa chrismatis), ktorej záznam si môžete pozrieť tu. Synoda je najvyšším rozhodujúcim orgánom cirkvi – a tvoria ju … Celý článok…

Odsudzujeme brutálnu vraždu v Teplárni

Píše Martin Kováč, starokatolícky kňaz. Akt násilia, ktorý sa odohral pred bratislavským barom Tepláreň hlboko zasiahol našu spoločnosť. Brutálna vražda Juraja Vankuliča (26) a Matúša Horvátha (22) len pre ich inakosť nám všetkým nastavila kritické zrkadlo a ukázala, ako ďaleko môže zájsť rozsievanie nenávisti. Tepláreň som osobne navštívil len párkrát. Vždy to ale bolo s … Celý článok…

Konferencia Kráčajme spolu: LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života (23. – 25. 9. 2022)

🤔 Ako budovať inkluzívne kresťanské komunity? Je možné v našej rozdelenej a konfliktnej dobe kráčať spoločne a hľadať k sebe cestu? A stoja symboly viery a dúhy vo vzájomnom protiklade? Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto v rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti podporeného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v spolupráci s … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kresťanstvo ako pozývajúce gesto

Kresťanstvo veľkých foriem sa možno dnes bude musieť premeniť na kresťanstvo malých gest (porov. Iz 42, 2). Hovorme o kresťanstve skôr ako o malom, pasívnom, nenásilnom geste, ktoré dokáže človeka prekvapiť, ako o veľkej misii, ktorá môže nepriamo pôsobiť aj násilne. Pokúsme sa predstaviť kresťanstvo možno skôr v zmysle motivácie ako formácie. Podobne aj teológia by … Celý článok…