Štefan Šrobár: Biblia a sociálna otázka

Počínajúc prorokmi a žalmami má „chudoba“ a „núdza“ svoje stále miesto v izraelskej zbožnosti (Dibelius 1921, s. 37). Jedna skupina za druhou sa k nej hlási, aby sa tak odlíšila od bezbožných, a našla u Boha zaľúbenie. Pojem „chudoby“ v biblických žalmoch a v neskorej židovskej literatúre znamená vždy skutočnú núdzu, a nemôže byť jednoducho stotožňovaný s termínom „zbožný“ a „spravodlivý“. Je to iste správne. … Celý článok…

Prvá adventná nedeľa C (28. 11. 2021)

😢 Milé priateľky a priatelia, hoci sme sa ešte minulú nedeľu nádejali, že aspoň prvú sviecu na adventnom venci stihneme zapáliť spoločne v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci, nebude to možné. Aj napriek tomu, že sme sa už týždne v Bratislave stretávali výlučne v režime „zaočkovaní“, lockdown zavedený tento týždeň už umožňuje slávenie bohoslužieb … Celý článok…

Starokatolícky advent 2021

😢 Milé priateľky a priatelia, hoci sme sa ešte minulú nedeľu nádejali, že aspoň prvú sviecu na adventnom venci stihneme zapáliť spoločne v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci, nebude to možné. Aj napriek tomu, že sme sa už týždne v Bratislave stretávali výlučne v režime „zaočkovaní“, lockdown zavedený tento týždeň už umožňuje slávenie bohoslužieb … Celý článok…

Nedeľa Krista kráľa B – bohoslužba online (21. 11. 2021)

👑 Oslávte s nami poslednú 34. nedeľu cirkevného roka – nedeľu Krista Kráľa – tentokrát ONLINE. 💻 Pripojiť sa k nám môžete naživo cez platformu Meet na tomto odkaze, kde sa môžete do bohoslužby aj priamo zapojiť čítaním či modlitbami, alebo nás môžete sledovať v priamom prenose na Facebooku. 🎥 👧 Pre našich najmenších zároveň … Celý článok…

Štefan Šrobár: Liberálna teológia

Liberálna teológia je smer evanjelickej teológie v 19. a 20. storočí, ktorý chcel ukázať kresťanstvo ako racionálne a užitočné, zlúčiteľné s nárokom človeka na slobodu. (K. Rahner, H. Vorgrimler) Liberálna teológia (liberale Theologie) sa rodí zo stretnutia liberalizmu ako sebauvedomenia európskeho meštianstva 19. storočia s evanjelickou teológiou. Má svojich historických predchodcov v Hegelovej filozofii náboženstva a v Schleiermacherovej teológii. Nie je to dajaká … Celý článok…

Otvorený list starokatolíčok a starokatolíkov Utrechtskej únie na Slovensku Anne Záborskej: Zasaďte sa za zmenu zákona o registrácii cirkví (7. 11. 2021)

V Bratislave na sviatok svätého Willibrorda z Utrechtu dňa 7. 11. 2021 Vážená pani Záborská, obraciame sa na Vás ako na splnomocnenkyňu vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, pretože podľa nášho názoru aktuálne platná legislatíva, najmä zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, porušuje slobodu … Celý článok…

Willibrordské posolstvo 2021

Posolstvo anglikánskych a starokatolíckych biskupov kontinentálnej Európy ich cirkvám pri príležitosti sviatku svätého Willibrorda, 7. novembra 2021 Anglikánski a starokatolícki biskupi v Európe, ktorí sa stretávajú každé leto, posielajú každoročne Willibrordský list. Sviatok svätého Wilibrorda slávia anglikáni a starokatolíci Utrechtskej únie a spája ich v spoločnej misii v kontinentálnej Európe. Tento rok list za starokatolícku … Celý článok…

Štefan Šrobár: Mojžiš – vysloboditeľ z Egypta

Hovoriť o Starom zákone nie je nič iné, než Hovoriť o Mojžišovi. Mojžiš je tak spätý so starozákonnými predpismi, so životom izraelského národa, že je možné jeho meno použiť aj pre označenie „Zákona“ (tóry). Zákon (= Mojžiš) a proroci. Len ťažko by sme si dokázali predstaviť dejiny izraelského národa bez silnej ruky veľkého vodcu ľudu Mojžišovho druhu (A. … Celý článok…

Pozývame vás na farské zhromaždenie v Bratislave (14. 11. 2021)

V nedeľu 14. novembra 2021 o 15.00 h sa v Starom lýceu na Konventnej 15 uskutoční výročné farské zhromaždenie našej Starokatolíckej farnosti sv. Ladislava v Bratislave. Stretnutie sa uskutoční v režime „zaočkovaní“. Pripojiť sa však môžete aj cez platformu Meet na tomto odkaze. Farské zhromaždenie je verejné. Hlasovacie právo majú všetky dospelé členky a členovia … Celý článok…