Starokatolíci na Slovensku rozšírili svoju pôsobnosť do Žiliny

Žilina 29. februára 2024: Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku otvorilo v Žiline svoju regionálnu kanceláriu, ktorá je zároveň malým a inkluzívnym komunitným priestorom. Tento krok je súčasťou projektu, ktorého cieľom bolo profesionalizovať činnosť združenia a rozšíriť jeho pôsobenie do regiónov. Starokatolíčky a starokatolíkov môžete od polovice minulého roka častejšie stretnúť aj v Žiline. Vďaka grantovej podpore v programe Impact Lab … Celý článok…

V nedeľu 14. 1. 2024 nás navštívi biskup Pavel Stránský

⛪ Srdečne vás pozývame na slávnostnú bohoslužbu v nedeľu 14. januára 2024 o 17.30 h v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci. Našu farnosť navštívi Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR a biskup – delegát Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie Utrechtskej únie pre Slovensko. 🙌 Pri tejto príležitosti zároveň udelí sviatosť birmovania. 🥪 Po … Celý článok…

Kňaz Martin Kováč: Kresťanstvo je dejinami omylov, nie dejinami neomylného učenia (10. 1. 2024)

Vypočujte si podcast Ráno Nahlas, ktorý pripravil portál Aktuality.sk v stredu 10. 1. 2024.   Aká je odpoveď kresťanského kňaza na Zlo zosobnené vrahom zodpovedným za masaker v Prahe krátko pred Vianocami a ako má vyzerať uzdravenie spoločnosti, ktoré tesne pred Tromi kráľmi reprezentovali študenti pražskej fakulty tvoriaci živú reťaz okolo pietneho miesta tejto tragédie? … Celý článok…

Podcast Ľudskosť o katolicizme, ktorý sa nebojí dnešného sveta (21. 12. 2023)

Kresťanské cirkvi stoja pred viacerými výzvami – na jednej strane sa opierajú o tradície, no zároveň sú súčasťou demokratickej spoločnosti, kde ženy nechcú byť v podriadenej role a kde rešpekt a rovnosť chcú cítiť aj queer ľudia. Okrem výziev, ktoré si cirkvi potrebujú u seba spracovať, však organizované náboženstvo nesie aj rôzne prvky ľudskej, psychologickej … Celý článok…

Starokatolícke Vianoce 2023: Rozpis bohoslužieb

Srdečne vás pozývame na naše vianočné bohoslužby! Keďže štvrtá adventná nedeľa a Štedrý deň sa nám tento rok prekrývajú, vymysleli sme to takto: ▶️ VIGÍLIA ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELE (23. 12. 2023) – v sobotu 23. 12. 2023 o 17.30 h v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci ▶️ ŠTEDRÝ DEŇ – VIGÍLIA NARODENIA PÁNA (24. … Celý článok…

Kázeň na tretiu adventnú nedeľu Gaudete v roku B (17. 12. 2023)

Sestry a bratia, milé priateľky a priatelia, v našom slovníku a v jazyku, ktorým hovoríme, poznáme slová, ktoré sú konkrétne. Vyjadrujú nejakú presnú, hmotnú vec, ktorú môžeme uchopiť, ktorú poznáme, ktorú máme pred sebou, a pre ktorú máme názvoslovie. No na druhej strane máme aj slová, ktorým sa hovorí abstraktné. Také, ktoré nemôžeme celkom uchopiť. Označujú nejaký pocit, … Celý článok…

Adventné duchovné cvičenia 2023

Milé priateľky a milí priatelia, v čase očakávania a predvianočných príprav Vás pozývame na adventné duchovné cvičenia, aby sme sa spoločne zastavili a pripravili sa tak na slávenie vianočných sviatkov aj v našom vnútri. Témou týchto cvičení je: Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého, kde sa spoločne počas každej stredy … Celý článok…

Adventný benefičný koncert 2023

🎶 Zažite výnimočný koncert speváckeho zboru Technik, pod vedením dirigentky Petry Torkošovej. ❤️ Hudba, ktorá sa dotkne vášho srdca a naladí vás na vnímať vzácne okamihy spojené s adventným časom. 🕯️ 🤝 Vašou účasťou a podporou pomôžete občianskemu združeniu Starokatolíci na Slovensku rozvíjať aktivity v oblasti pomoci ľuďom v núdzi, rozvoja medzináboženského dialógu, advokačnú činnosť … Celý článok…

Starokatolícky komunitný deň v Prügerke

Členky aj členovia, sympatizanti aj symapatizantky farnosti a starokatolíctva, stretnime sa v nedeľu 15. októbra od 11.00 h v Prügerke! 🤝 Rozhodli sme sa zorganizovať starokatolícky komunitný deň v novučičkom komunitnom centre Prügerka uprostred Prüger-Wallnerovej záhrady. Podujatie je otvorené pre všetkých. Pre najmenších je tu k dispozícii fajné ihrisko s preliezkami. A ak nás autom … Celý článok…

Biskup alebo biskupka?

  Naša sesterská Starokatolícka cirkev v Rakúsku (Altkatholische Kirche Österreichs) v sobotu 22. apríla 2023 organizuje synodu, ktorá bude voliť nového biskupa – alebo historicky po prvýkrát biskupku. Kandiduje vikárka Maria Kubin (Farnosť Graz) a farár Richard Gödl (Farnosť Krems/Sankt Pölten). 🙏🕊️ Pripájame sa k modlitbám a vzývaniu Ducha Svätého, aby viedol pri rozhodovaní všetky … Celý článok…