Nemeckí starokatolíci a luteráni schválili spoločnú svadobnú liturgiu

V sobotu 5. novembra 2016 Spojená evanjelická luteránska cirkev v Nemecku (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands) na svojej generálnej synode prijala sobášny liturgický poriadok, ktorý starokatolícko-evanjelickým párom umožňuje uzavrieť ekumenické manželstvo. Doteraz to zvyčajne fungovalo tak, že sa liturgia slávila podľa kostola, v ktorom sa konal obrad, a kázal duchovný z druhej cirkvi. Nový formulár, ktorý … Celý článok…

Pripomíname si 499. výročie reformácie

„To, čo sa stalo v minulosti, nemožno zmeniť. To, čo si z minulosti pripomíname a spôsob, akým si to pripomíname, sa ale postupom času môže naozaj meniť. Spomienka sprítomňuje minulosť.“ – Dokument Od konfliktu k spoločenstvu Evanjelicko-rímskokatolícka komisia pre jednotu sa aktívne usiluje o to, aby budúcoročné 500. výročie reformácie v roku 2017 bolo iné, … Celý článok…

Pozývame Vás na bohoslužbu s biskupom Pavlom B. Stránským

V nedeľu 6. novembra 2016 naše bratislavské spoločenstvo vôbec po prvýkrát navštívi náš nový biskup elektus Pavel B. Stránský, ktorý bude predsedať eucharistickej slávnosti. Svätá omša prebehne na tradičnom mieste a v tradičnom čase – teda o 16:00 v kaplnke Evanjelickej bohosloveckej fakulty na Bartókovej 8 v Bratislave. …a ako to už býva našim dobrým zvykom – po omši … Celý článok…

Plné sviatostné spoločenstvo medzi starokatolíckymi cirkvami Utrechtskej únie a Švédskou luteránskou cirkvou je potvrdené

V roku 2005 starokatolícke cirkvi Utrechtskej únie zahájili oficiálny dialóg so Švédskou cirkvou, aby tak hľadali možnosť ako by tieto dve cirkvi mohli vstúpiť do vzájomného plného sviatostného spoločenstva. V nasledujúcich rokoch sa komisia pre dialóg stretávala spravidla dvakrát ročne: raz vo Švédsku a raz v krajine, kde pôsobí starokatolícka cirkev. Starokatolícky spolupredseda predkladal výročnú správu … Celý článok…

Ekumenicky otvorené Veni Sancte

Oneskorene, ale predsa Vás pozývame na špeciálnu bohoslužbu, ktorá bude špeciálne zameraná na študentov a žiakov. So začiatkom nového akademického roka chceme odovzdať naše úsilie do Božích rúk a spoločne prosiť o dary Ducha Svätého a o jeho ovocie v našich životoch. POZOR! Z organizačných dôvodov sa tentokrát stretneme pri bohoslužbe až o 16:30! VENI … Celý článok…

Deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september)

Dnes si pripomíname smutné výročie prijatia tzv. Židovského kódexu, ktorý sa stal symbolom toho, kam až môže naša spoločnosť zájsť, ak v nej dostatočne dlho živíme nenávisť voči menšinám. Až tak ďaleko, že jej členovia už viac nie sú ľuďmi. Môžu im byť odobrané všetky práva, môžeme im odobrať všetok majetok, môžeme na nich ľubovoľne … Celý článok…