Dôležitý oznam: Bohoslužby opäť online (23. 1. 2022)

🦠 Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a omikron okolo nás sme sa rozhodli, že túto nedeľu (a veľmi pravdepodobne minimálne aj tú budúcu) sa stretneme opäť online. ⛪️ Priestory kaplnky sv. Ladislava v Bratislave sú malé, čo v súčasnom režime OP znamená maximálne 15 ľudí pri bohoslužbe bez spevu a 8 ľudí pri bohoslužbe so … Celý článok…

Požiadali sme o členstvo v Ekumenickej rade cirkví v SR (19. 1. 2022)

🙏 V týchto dňoch od 18. do 25. januára slávime tradične aj na Slovensku Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pre nás, starokatolíčky a starokatolíkov Utrechtskej únie na Slovensku, je to ale aj v tomto ohľade komplikovanejšie, keďže bez štátnej registrácie, ktorú je pre nás nemožné získať, nemáme ani zastúpenie v Ekumenickej rade cirkví v SR … Celý článok…

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

🙏 Ekumenický výbor ECAV pozýva k online modlitebným stretnutiam od 18. – 25. januára každý večer o 19.00 h prostredníctvom ZOOMu, ktorý je otvorený všetkým bez rozdielu. Každý večer nás bude modlitbami sprevádzať iný ekumenický hosť. V pondelok 24. januára 2022 o 19.00 h prijal pozvanie viesť modlitby aj náš starokatolícky kňaz Martin Kováč. Link na … Celý článok…

Štefan Šrobár: Čas – nedostatkový tovar v informačnom veku

Čas je niečo tak samozrejmého, že človeka až nahnevá, že nedokáže povedať, čo to je. V gramatike hovoríme o prítomnom čase, v rozhlase býva presný čas, športovci vedia, kedy je najlepší čas roku a mnohí z nás majú na všetko dosť času. Dospelý človek väčšinou nemá čas, starí ľudia spomínajú na zlaté časy a počúvame tiež, že na niečo ešte … Celý článok…

Štefan Šrobár: Chuť žiť

Chuťou k životu rozumieme onú duševnú vlohu, zároveň rozumovú a citovú, ktorá nám dáva vidieť celok života, sveta a činnosti, ako žiariaci, zaujímavý a príťažlivý. Eduard le Roy v Blondelových stopách ju nazval „hlbokou vôľou“. Teda niečo podstatne iné, než čistý cit. Predovšetkým preto, že sa vo svojich najvypracovanejších formách prejavuje ako podstatne dynamická a tvorivá. Vyskytuje sa v troch podobách, … Celý článok…