Štefan Šrobár: Ako sám Ježiš vnímal svoju smrť

Zdroj: Mina Anton

V Liste Rimanom Pavol píše, že Ježiš zomrel za naše hriechy (Rim 4,25). Ale vyjadril by sa takto Ježiš? Mohol predvídať všetky detaily svojej smrti a svojho vzkriesenia? V Markovom evanjeliu (Mk 8,31; 9,31; 10,33-34 s paralelami u Matúša a Marka) nachádzame tri predpovede údelu Syna človeka. Neboli tieto ohlasovania presnejšie interpretované zo spätného pohľadu? Nedoplnili ich o detaily bezprostrední svedkovia Ježišovho umučenia a smrti?

V Jánovom evanjeliu sú tri výroky (Jn 3,14; 8,28; 12,32-34) o vyzdvihnutí Syna človeka, čo je odkaz na ukrižovanie a nanebovstúpenie. Ježiš sám pôvodne pravdepodobne vyjadril všeobecné varovanie a informácie o svojom umučení z podobnosti s údelom prorokov a aj pevnú dôveru v Boha, ktorý mu poskytne pomoc a víťazstvo bez toho, aby presne vedel akým spôsobom.

V liste Hebrejom sa hovorí: „On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel naučil sa poslušnosti“. (Hebr. 5,7-8).

Ježiš kázal a učil, že Božie kráľovstvo sa uskutoční hneď vtedy, keď ľudia uznajú svoju závislosť na Bohu. Toto kráľovstvo sa nemalo uskutočniť mocou nad inými, ale bezmocnosťou dieťaťa. S bezmocnosťou sa človek stretáva pri smrti. Mal aj sám Ježiš, ktorý hlásal príchod Božieho kráľovstva zakúsiť zraniteľnosť zomierania ešte skôr, ako mohlo byť toto kráľovstvo dosiahnuté v ňom a skrze neho?

Ježišovo poukázanie pri Poslednej večeri (Lk 22,16.18) na blízkosť Božieho kráľovstva potvrdzuje možnosť, že používal reč o „kráľovstve“, aby vyjadril svoje vlastné chápanie vlastnej smrti. Príchod Božieho kráľovstva bude v sebe zahrňovať záverečné zničenie moci zla a Ježišovu konfrontáciu so Satanom počas súdu, o čom nachádzame zmienku vo viacerých častiach rozprávania o umučení (Mk 14,18; Lk 22,53; Jn 14,30).

Myšlienka na takúto konfrontáciu vysvetľuje, ako sa zdá, Ježišovu úzkosť pred týmto údelom a jeho dôvera v Božiu  moc premôcť Satana mohla byť spôsobom vyjadrenia pravdy, ktorú zachytávajú autori Nového zákona, keď hovoria, že Ježiš zomrel, aby odstránil hriech.“ (R. E. Brown).

 

Literatúra

Lohfink, G.: Ježišov posledný deň alebo ako to bolo s Ježišovým umučením. Bratislava: Serafín, 2008.
Brown, R. E.: Kristus vo veľkom týždni. Trnava: Dobrá kniha, 2001.
Fitzmyer, J. A.: Ježiš Kristus. Otázky  a odpovede. Trnava: Dobrá kniha, 1998.
Dunn, J. D. G.: Ježiš, společenství stolu  a Kumrán. In: Charlesworth, J. H. : Ježíš a svitky od Mrtvého moře. Praha: Vyšehrad, 2000.
Zias, J. – Charlesworth, J. H.: Ukřižování – archeologie, Ježíš a kumránské svitky. In: Charlesworth, J. H. : Ježíš a svitky od Mrtvého moře. Praha: Vyšehrad, 2000.

 

Štefan Šrobár
autor je teológ

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.