Impact Lab Inkubátor

Profesionalizácia práce s menšinovými skupinami a rozšírenie pôsobenia v regiónoch

Veľmi sa tešíme, že sa nášmu občianskemu združeniu Starokatolíci na Slovensku v roku 2023 podarilo uspieť v grantovej výzve Impact Lab Inkubátor Nadácie Pontis. Ide o vzdelávací program zložený z workshopov zameraných na finančnú udržateľnosť, sledovanie dopadu a celkové nastavenie fungovania organizácie, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

O čo nám v projekte ide?

Naším projektom chceme profesionalizovať činnosť nášho združenia, ktoré doteraz fungovalo výlučne na dobrovoľníckej báze – a teda v limitovanej miere. Chceme tiež zviditeľniť našu prácu ako alternatívu a bezpečný priestor pre inklúziu LGBTQI+ ľudí, ako aj ďalších menšinových a ohrozených skupín obyvateľstva – a to predovšetkým z pozície kresťanskej organizácie. Za týmto účelom pripravíme advokačnú kampaň.

Vďaka tomuto projektu zároveň rozširujeme našu prítomnosť v regiónoch otvorením novej kancelárie/klubovne na Hollého ulici 31 v Žiline, ktorú vedie naša nová komunitná manažérka Ivka. V neposlednom rade chceme zabezpečiť udržateľnosť tejto práce prostredníctvom fundraisingovej kampane.

Aktuálne informácie o projekte a aktivitách nájdete predovšetkým na našom facebooku Starokatolíci na Slovensku a medzi aktualitami na našom webe.

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.