Štúdium starokatolíckej teológie

Možno sa pýtate: Dá sa vôbec študovať starokatolícku teológiu na univerzitnej úrovni? A ak áno, tak kde?

Prinášame Vám krátky zoznam európskych akademických inštitúcií, na ktorých sa tradične vyučuje starokatolícka teológia. Začnime tými, ktoré sú nám jazykovo a vzdialenostne najbližšie.

 • Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Česko – odbor Starokatolická teologie
  (www.htf.cuni.cz)

 • Sekcia starokatolíckej teológie, Kresťanská teologická akadémia vo Varšave, Poľsko
  (Sekcja teologii starokatolickiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, teologia.chat.edu.pl)
 • Starokatolícky seminár, Univerzita v Utrechte, Holandsko
  (Oud-Katholiek Seminarie – www.seminarie.okkn.nl)
 • Starokatolícky seminár, Univerzita v Bonne, Nemecko
  (Alt-Katholische Seminar der Universität Bonn – www.ak-seminar.de)
 • Katedra starokatolíckej teológie, Teologická fakulta, Univerzita v Berne, Švajčiarsko
  (Departement für Christkatholische Theologie, www.christkath.unibe.ch)

Podľa vnútorných predpisov však kandidáti duchovnej služby v Starokatolíckej cirkvi v ČR môžu absolvovať aj teologické štúdium na iných teologických fakultách, no v takom prípade musia absolvovať špeciálne rozdielové skúšky pred komisiou examinátorov.