Pridajte sa!

Ako sa stať členkou / členom Starokatolíckej cirkvi?

Ak ste sa rozhodli vstúpiť do Starokatolíckej cirkvi, existuje niekoľko ciest, ako môžete požiadať o členstvo v cirkvi.

Tým najzákladnejším krokom je vyhľadať alebo kontaktovať aktívne spoločenstvo, ktorého súčasťou by ste sa chceli stať. Ako starokatolíci a starokatolíčky veríme, že cirkev sa rodí a realizuje tam, kde sa spoločne slávi eucharistia. Členstvo v konkrétnom miestnom spoločenstve je preto veľmi podstatné. Keďže naša cirkev je zároveň spravovaná demokraticky (na základe tzv. episkopálno-synodálneho zriadenia), členstvom v konkrétnej cirkevnej obci nadobúdate právo aktívne rozhodovať o jeho budúcnosti.

Ak vo Vašom blízkom okolí zatiaľ nie je žiadne starokatolícke spoločenstvo, no radi by ste sa aj napriek tomu stali súčasťou našej cirkvi, môžete nás taktiež kontaktovať. Radi budeme spoločne s Vami hľadať cestu, ako možno čo najlepšie realizovať Vašu vieru. Základné kontaktné adresy sú: bratislava@starokatolici.eu trnava@starokatolici.eu.

Naše komunity v Bratislave a Trnave vznikli na základe misijnej činnosti Starokatolíckej cirkvi v ČR a v júni 2020 sa stali samostatnou Starokatolíckou delegatúrou Utrechtskej únie na Slovensku. Štátom registrovaná Starokatolícka cirkev na Slovensku pod vedením biskupa Augustína Bačinského bola, žiaľ, v roku 2004 vylúčená z medzinárodného spoločenstva starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie (viac informácií nájdete tu) a vybrala sa vlastnou cestou, ktorá z nášho pohľadu nemá dlhodobú perspektívu.

Našu budúcnosť preto vidíme v jednote s etablovanými medzinárodnými starokatolíckymi cirkvami v Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Česku, Poľsku, Chorvátsku (a ďalšími) s bohatou a zaujímavou históriou a teológiou, no zároveň taktiež s otvorenosťou voči súčasným otázkam.

Ak sa chcete na túto cestu vydať spoločne s nami, na týchto stránkach si môžete stiahnuť a vytlačiť prihlášku. Tú nám po vyplnení môžete odovzdať osobne alebo zaslať e-mailom na vyššie uvedenú adresu bratislava@starokatolici.eu, resp. trnava@starokatolici.eu.