Starokatolíci na Slovensku rozšírili svoju pôsobnosť do Žiliny

Žilina 29. februára 2024: Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku otvorilo v Žiline svoju regionálnu kanceláriu, ktorá je zároveň malým a inkluzívnym komunitným priestorom. Tento krok je súčasťou projektu, ktorého cieľom bolo profesionalizovať činnosť združenia a rozšíriť jeho pôsobenie do regiónov.

Starokatolíčky a starokatolíkov môžete od polovice minulého roka častejšie stretnúť aj v Žiline. Vďaka grantovej podpore v programe Impact Lab Inkubátor Nadácie Pontis sa im okrem doterajšieho pôsobenia v Bratislave, Trnave a blízkom okolí podarilo zriadiť malý kancelársko-komunitný priestor na Hollého ulici v Žiline. V uplynulých mesiacoch v ňom stihli zorganizovať už viacero aktivít a stretnutí.

„Otvorenie tohto komunitného priestoru nadväzuje na naše predchádzajúce príležitostné aktivity a stretnutia v Žiline a okolí. Cítili sme potrebu podporiť a prepojiť jednotlivých ľudí v tomto regióne tým, že pre nich vytvoríme fyzický priestor na stretávanie a podporíme ho prácou komunitnej manažérky,“ približuje Martin Kováč, predseda OZ Starokatolíci na Slovensku a starokatolícky kňaz.

Od septembra 2023 zorganizovali viacero pilotných komunitných stretnutí, podporných skupín, aktivít z oblasti arteterapie, duchovných podujatí, ako aj verejnú diskusiu so psychologičkou o výzvach LGBTI+ ľudí, ich rodín a priateľov. Viaceré z nich sa konali v spolupráci s inými partnerskými organizáciami.

„Hoci s našimi aktivitami začíname v malom, komunitné organizovanie a prácu v iných krajských či okresných mestách vnímame ako veľmi dôležitú – obzvlášť v súčasnej napätej spoločensko-politickej situácii. Veríme, že si postupne nájdu svoje adresátky a adresátov. Potešila nás napríklad veľká účasť na diskusii s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Janou Jamrichovou, ktorú sme vo februári zorganizovali v kaviarni Novej Synagógy. Nadviazali sme tiež spoluprácu s organizáciami a komunitami, ktoré sme doteraz nepoznali,“ dodáva Ivana Poliaková, komunitná manažérka v Žiline.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o plánovaných aktivitách v Žiline, kontaktujte, prosím, Ivku Poliakovú na ivana.poliakova@starokatolici.eu.

OZ Starokatolíci na Slovensku zastupuje záujmy starokatolíckych veriacich na Slovensku, ktorí sa hlásia k spoločenstvu Utrechtskej únii starokatolíckych cirkví. Od začiatku svojho pôsobenia sa venuje vzdelávacej činnosti, medzináboženskému a medzikultúrnemu dialógu, organizácii kultúrnych podujatí, advokácii v oblasti náboženskej slobody, pomoci ľuďom v núdzi, podpore inklúzie cudziniek a cudzincov, ako aj menšín – vrátane úsilia o väčšiu otvorenosť a prijatie LGBTI+ ľudí a ich blízkych v cirkvách. Starokatolíčky a starokatolíci na Slovensku zdieľajú presvedčenie, že kresťanstvo môže v 21. storočí vyzerať inak: otvorene, demokraticky, ekumenicky a najmä ľudsky.

– – – – – – – – –