Kňaz Martin Kováč: Kresťanstvo je dejinami omylov, nie dejinami neomylného učenia (10. 1. 2024)

Vypočujte si podcast Ráno Nahlas, ktorý pripravil portál Aktuality.sk v stredu 10. 1. 2024.   Aká je odpoveď kresťanského kňaza na Zlo zosobnené vrahom zodpovedným za masaker v Prahe krátko pred Vianocami a ako má vyzerať uzdravenie spoločnosti, ktoré tesne pred Tromi kráľmi reprezentovali študenti pražskej fakulty tvoriaci živú reťaz okolo pietneho miesta tejto tragédie? … Celý článok…

Podcast Ľudskosť o katolicizme, ktorý sa nebojí dnešného sveta (21. 12. 2023)

Kresťanské cirkvi stoja pred viacerými výzvami – na jednej strane sa opierajú o tradície, no zároveň sú súčasťou demokratickej spoločnosti, kde ženy nechcú byť v podriadenej role a kde rešpekt a rovnosť chcú cítiť aj queer ľudia. Okrem výziev, ktoré si cirkvi potrebujú u seba spracovať, však organizované náboženstvo nesie aj rôzne prvky ľudskej, psychologickej … Celý článok…

Cesty víry s Noemi Kosourovou (16. 4. 2023)

📺 Česká televízia odvysielala v nedeľu 16. apríla 2023 veľmi pekne spracovanú časť relácie Cesty víry, ktorá bola venovaná téme duchovnej služby žien v cirkvi. Jej súčasťou bol aj príbeh našej starokatolíckej diakonky Noemi Kosourovej, ktorá slúži vo farnosti v Havlíčkovom Brode. 💡 Noemi je mamou dvoch dcér – a sama je dcérou starokatolíckeho kňaza (pôvodne … Celý článok…

Show Jana Krause so starokatolíckym kňazom Petrom Janom Vinšom (29. 3. 2023)

📺 Videli ste už Show Jana Krause so starokatolíckym kňazom Petrom Janom Vinšom? — „Žehnáme autům, stříkačkám i pivovarům. Ve svědomí jsem nenašel důvod, proč bych neměl požehnat lásce a trvalému vztahu dvou lidí,“ říká starokatolický kněz, který loni v září oddal lesbický pár a informoval o tom na svém Facebooku. O pár týdnů později … Celý článok…

Podcast No Práve! s Martinom Kováčom

Náboženská sloboda patrí medzi základné ľudské práva, pričom článok 24 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Každý má právo byť bez vyznania a svoje vyznanie slobodne zmeniť. Aj keď sa väčšina slovenskej spoločnosti stále hlási ku kresťanskej viere, naša krajina sa neviaže na žiadnu ideológiu, ani náboženstvo. Prečo sa ale … Celý článok…

Prvý rok pani Anny Záborskej v úrade splnomocnenkyne Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

Vo štvrtok 8. septembra 2022 uplynul rok od vzniku novej funkcie spnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, do ktorej bola v ten istý deň vymenovaná pani Anna Záborská. V tejto súvislosti nás už pred časom oslovila redaktorka RTVS s prosbou o stanovisko k jej pôsobeniu. Pri tejto príležitosti zverejňujeme vyjadrenie starokatolíckeho kňaza … Celý článok…

Podcast Ráno Nahlas so starokatolíckym kňazom Martinom Kováčom (29. 12. 2021)

To, že je Slovensko vraj kresťanskou krajinou je mýtus, ktorý treba demytologizovať. Kristus volal po radikálnej zmene, my adorujeme priemernosť a tí, ktorí z nej vytŕčajú sú braní ako problém a vytláčaní na okraj, tvrdí v predvianočnom rozhovore kňaz starokatolíckej cirkvi Martin Kováč. Čo teda odhalila pandémia o slovenskom kresťanstve a sme ešte stále krajinou, … Celý článok…

Martin Kováč pre Dobré noviny: Ani vianočný príbeh nie je idylický. Mesiáš sa nerodí v paláci, ale v maštali (23. 12. 2021)

Vianoce ako sviatky pokoja? 🤔 Lenže mnoho ľudí v týchto ťažkých časoch zažíva bolesť a plytké frázy o Vianociach im nemajú čo povedať. Marián Balázs sa rozprával s Martinom Kováčom, starokatolíckym kňazom a teológom, o tom, ako vnímať sviatky v takto neľahkej chvíli. Pripomína, že ani vianočný príbeh nie je idylický. Malý Ježiško sa nenarodil … Celý článok…