Najbližšie udalosti

😷 Vzhľadom na opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu sa v nasledujúcich týždňoch sa na Slovensku neuskutočnia verejné bohoslužby, čo sa tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou dotkne aj Veľkej noci. Túto skutočnosť vnímame aj ako výzvu pre nás a rozhodli sme sa preto v tieto nedele pripraviť na našom webe seriál nedeľné e-vanjelium.

⛪️ Každú nedeľu o 10.00 h počas týchto obmedzení na našom Facebooku a webe živé vysielanie neverejnej starokatolíckej bohoslužby z Kaplnky Pánovho vzkriesenia na Evanjelickom cintoríne v Trnave. Okrem toho zverejníme aj brožúrku s liturgickými a biblickými textami danej nedele, ako aj textami piesní. Nezabúdame ani na našich najmenších a nižšie nájdete odkazy na omaľovánky k biblickým textom.

🕯 Pripojte sa k nám! Vypnite doma telku, rádio či iné rozptyľovače, zapáľte si spolu s nami sviečku, sledujme biblické a liturgické texty, porozprávajte sa o nich s deťmi a rodinou, nehanbite sa pripojiť aj spevom a modlitbou, vytlačte najmenším niektoré z omaľovánok, namiesto slávenia eucharistie sa spoločne podeľte o kúsok chleba – podobne ako pri modlitbách Taizé… Využime tento čas na prehĺbenie nášho vzťahu s Bohom a blížnymi.

🙏 Zapojiť sa môžte aj do spoločných modlitieb. Napíšte nám svoju modlitbu alebo úmysel, za čo sa máme modliť buď priamo na Facebooku  alebo na e-mail bratislava@starokatolici.sk.