Najbližšie udalosti

 

Aktuálne vás pozývame podporiť nás v snahe naďalej profesionalizovať a rozvíjať naše aktivity prostredníctvom zbierky na platforme Donio.sk a stať sa tak súčasťou nášho príbehu.

Vďaka Vašej podpore budeme môcť ďalej rozvíjať a rozširovať aktivity v oblasti pomoci ľuďom v núdzi, rozvoja medzináboženského dialógu, advokačné aktivity za náboženskú slobodu, aktivity v prospech inklúzie LGBTI+ ľudí, pomoci menšinám a zraniteľným skupinám a mnohé ďalšie oblasti, ktorým sa venujeme.

Prostriedky, ktoré získame v tejto výzve použijeme aj na prevádzkové náklady našich inkluzívnych a bezpečných komunitných priestorov v Trnave a v Žiline a tiež na podporu našich aktivít.

Ďakujeme za vašu podporu prostredníctvom podpory kampane, ale tiež za každé zdieľanie a šírenie povedomia.

Prajeme vám krásne sviatky a požehnaný Vianočný čas!