Patakyová: Legislatívne podmienky na registrovanie nových cirkví je potrebné zmeniť

Bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa zaoberala podnetom občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku. Obrátilo sa na ňu so žiadosťou o posúdenie primeranosti zákonom stanovených podmienok na registráciu cirkví.

Foto: Kancelária verejného ochrancu práv

Podľa platnej legislatívy je na zaregistrovanie novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti potrebné predložiť čestné vyhlásenie 50 000 členov a členiek, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi/občiankami Slovenskej republiky. Týmto čestným vyhlásením potvrdzujú, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísiel. Bývalá ombudsmanka po právnej analýze zhodnotila, že takáto právna úprava je neprimeraná, diskriminačná a nie je nevyhnutná v demokratickej spoločnosti. Obrátila sa preto na ministerku kultúry listom, v ktorom ju oboznámila so svojimi závermi a navrhla jej zmenu právnej úpravy.

Ministerstvo v reakcii na odporúčanie Márie Patakyovej uviedlo, že si uvedomuje existenciu odlišných stanovísk odbornej verejnosti, Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodných organizácii. Napriek tomu ministerstvo uvádza, že za určujúci považuje nález Ústavného súdu SR, z ktorého vyplýva, že základné práva a slobody majú rovnakým spôsobom zabezpečené členovia registrovaných aj neregistrovaných cirkví a že zákonodarca má možnosť rozhodovať o početnom cenze pri podmienkach registrácie. Na záver svojej odpovede ministerstvo uvádza, že má záujem s úradom splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia organizovať expertné stretnutia, ktorých výsledkom by bola zodpovedná vzájomná dohoda vedúca k legislatívnemu riešeniu.

O výsledky expertných stretnutí a z nich vyplývajúce legislatívne riešenia sa budeme aktívne zaujímať.

Zdroj: vop.gov.sk/legislativne-podmienky-na-registrovanie-novych-cirkvi-je-potrebne-zmenit

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.