Máme novokňaza!

V sobotu 9. septembra 2017 o 14:00 počas eucharistickej bohoslužby prijal náš diakon Martin Kováč kňazské svätenie z rúk biskupa Pavla Benedikta Stránského. Primičná bohoslužba Martina Kováča sa uskutoční v nedeľu 17. septembra o 16:00 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej 8 v Bratislave. Martin Kováč sa narodil 8. novembra 1990 v … Celý článok…

Máme transparentný účet!

Dnes sme si vo Fio banke založili transparentný účet, ktorý je primárne určený na prijímanie finančných darov. Chceme takýmto spôsobom darcom umožniť veľmi konkrétne, pohodlne a kedykoľvek sledovať, na čo boli ich finančné prostriedky použité. Veríme, že cirkvi a kresťanské spoločenstvá majú byť čo možno najotvorenejšie a najtransparentnejšie – a to aj v otázkach financií … Celý článok…

Slávnosť „usnutia“ panny Márie

Dnes si spoločne s cirkvami kresťanského Východu pripomíname sviatok úmrtia („usnutia“) Ježišovej matky Márie. Prvú zmienku o tomto sviatku nachádzame v 5. storočí, a v 6. storočí dochádza k jeho rozšíreniu naprieč vtedajším kresťanstvom. Keď v roku 1950 v rímskokatolíckej cirkvi pápež Pius XII vyhlásil nanebovzatie panny Márie za v poradí štvrtú mariánsku dogmu, teda … Celý článok…

Pozvánka na bohoslužbu s návštevou biskupa a krstom 6. augusta 2017 v Trnave

Túto nedeľu sa stretneme výnimočne už o 10:30 – a to v evanjelickom kostole na Námestí SNP v Trnave. Čaká nás totiž špeciálna eucharistická bohoslužba s krstom, ktorej bude predsedať náš biskup Pavel Benedikt Stránský. Evanjelický cirkevný zbor v Trnave nám pri tejto príležitosti láskavo zapožičal svoj kostol, za čo členom tohto zboru srdečne ďakujeme … Celý článok…

Podporte naše myšlienky a službu na StartLabe!

Len pred pár dňami sme spustili náš prvý crowdfundingový projekt prostredníctvom portálu StartLab, ktorá potrvá 75 dní – teda až do 4. októbra 2017. Nájdete ho na stránke www.startlab.sk/starokatolici. Sme presvedčení, že náš projekt Starokatolíci v Bratislave nepochybne spĺňa atribúty akéhosi „cirkevného startup-u“ 😂 : sme malým a ešte stále novovznikajúcim projektom, ktorý má veľmi … Celý článok…

Pozvánka: Kňazská vysviacka Martina Kováča (9. september 2017)

Starokatolíci v Bratislave si Vám dovoľujú oznámiť, že Pavel B. Stránský, biskup Starokatolická církev v ČR, z Božej milosti a so súhlasom Božieho ľudu vysvätí diakona Martina Kováča na kňaza Kristovej jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej cirkvi pre službu slova a sviatostí. Vysviacka sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2017 o 14:00 v Malom evanjelickom kostole na Panenskej 26 v … Celý článok…

75. výročie vyplienenia Lidíc a farár Josef Štemberka (10. 6. 2017)

Dnes je 75. výročie od vypálenia dedinky Lidice ako pomsty nacistov za úspešný atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v rámci operácie Anthropoid, ktorý spoločne spáchali Slovák Jozef Gabčík (prezident Andrej Kiska ho 26. 5. 2017 posmrtne povýšil na generálmajora) a Čech Jan Kubiš. Toto výročie nám však pripomína aj náš cirkevný kalendár! Je totiž … Celý článok…

Biskup Pavel Stránský v relácii Uchem jehly (21.5.2017)

Stretnutie evanjelického farára Pavla Klineckého s bývalým kriminalistom, novým biskupom Starokatolíckej cirkvi Pavlom Benediktom Stránským. Réžia: P. Šícha. Dnešným hosťom na fare v Třebeniciach bude Pavel Benedikt Stránský, ktorý bol 1. apríla 2017 v bazilike sv. Markéty v Prahe Břevnove vysvätený na biskupa Starokatolíckej cirkvi. Pôvodným povolaním bol policajt, kriminalista,ktorý úspešne vyšetroval najťažšie zločiny. Súčasne … Celý článok…

Pozvanie na diakonské vysviacky v Prahe: Pavel Hynek (4. 6. 2017), Kamil Kozelský a Petr Krohe (17. 6. 2017)

Náš nemocničný kaplán Pavel Hynek z pražskej farnosti sv. Márie Magdalény v Prahe prijme v deň slávnosti zoslania Ducha svätého 4. júna 2017 z rúk biskupa Pavla Benedikta Stránskeho diakonskú vysviacku v kostole sv. Václava v Prahe – Bohnicích. Pavel Hynek v minulosti pôsobil aj ako predseda českého občianskeho združenia Logos, odkiaľ ho možno niektorí … Celý článok…