Vychádza český preklad dokumentov starokatolícko-pravoslávneho dialógu

Dnes by to asi povedal málokto, no starokatolícko-pravoslávny dialóg patrí medzi historicky najstaršie a kontinuálne najdlhšie dialógy medzi kresťanskými cirkvami vôbec. Tento dialóg sa začal prakticky bezprostredne po I. vatikánskom koncile (1869-1870), prešiel si rôznymi fázami a trvá až dodnes.

Často sa označuje aj ako „dialóg paradoxov“ – a to najmä k tomu, že ho de facto umožnil cirkevný rozkol (schizma) s Rímom.

V českom preklade Jiřího Lifky dnes vychádzajú dokumenty, ktoré sú výstupom štvrtej fázy tohto dialógu, ktorá prebiehala v rokoch 1975-1987 a dotýkala sa prakticky všetkých podstatných otázok viery a cirkevného zriadenia.

Holandský profesor Peter-Ben Smit poznamenáva, že tento dialóg je ojedinelým dôkazom o tom, že úplná teologická zhoda sa dá dosiahnuť aj medzi cirkvami východnej a západnej kresťanskej tradície. Tento dialóg je však zaujímavý aj z politicko-historického hľadiska, keďže prebiehal v čase železnej opony a stretnutia sa konali naprieč rozdelenou Európou.

Predslov k českému vydaniu textov pripravil Martin Kováč, kňaz Starokatolíckej cirkvi v ČR s poverením pre službu na Slovensku.

Knižka je od októbra dostupná vo všetkých našich farnostiach a spoločenstvách – vrátane Bratislavy! 🙂