Vychádza český preklad dokumentov starokatolícko-pravoslávneho dialógu

Dnes by to asi povedal málokto, no starokatolícko-pravoslávny dialóg patrí medzi historicky najstaršie a kontinuálne najdlhšie dialógy medzi kresťanskými cirkvami vôbec. Tento dialóg sa začal prakticky bezprostredne po I. vatikánskom koncile (1869-1870), prešiel si rôznymi fázami a trvá až dodnes. Často sa označuje aj ako „dialóg paradoxov“ – a to najmä k tomu, že ho de … Celý článok…

Mníchovské vyhlásenie k svätodušným sviatkom (1871)

Verní nezlomnej, a aj pápežom a biskupmi nepopieranej povinnosti každého katolíckeho kresťana, aby zostával v starej viere a odmietal každú novotu, hoci by bola zvestovaná aj anjelom Pána, zotrvávame v zavrhovaní vatikánskych dogiem. Doteraz nebolo učením cirkvi ani katolíckou vierou, že každý kresťan má v pápežovi neobmedzeného najvyššieho pána a poručníka, ktorému je priamo a bezprostredne … Celý článok…

Utrechtská deklarácia starokatolíckych biskupov (1889)

In nomine ss. Trinitatis Johannes Heykamp, utrechtský arcibiskup, Casparus Johannes Rinkel, haarlemský biskup, Cornelius Diependaal, deventerský biskup, Joseph Hubert Reinkens, biskup Starokatolíckej cirkvi v Nemecku, Eduard Herzog, biskup kresťansko-katolíckej cirkvi vo Švajčiarsku, zhromaždení v arcibiskupskej rezidencii v Utrechte dvadsiateho štvrtého dňa mesiaca september v roku 1889 po vzývaní Ducha svätého predložili katolíckej cirkvi nasledujúce vyhlásenie. … Celý článok…