Štefan Šrobár: Nielen ľudské práva, ale aj povinnosti

Už v debate o ľudských právach vo francúzskom revolučnom parlamente v roku 1789 bola vznesená požiadavka : Keď sa proklamuje deklarácia práv človeka je treba s tým spojiť deklaráciu povinností človeka. Inak by nakoniec mali všetci ľudia len práva, ktoré by uplatňovali voči iným, avšak nikto by nepoznal povinnosti, bez ktorých práva nemôžu fungovať. Rozlíšenie medzi právnymi a etickými povinnosťami … Celý článok…