Štefan Šrobár: Teologická reflexia veľkonočných udalostí

Diskusia okolo Ježišovho prázdneho hrobu bola často vedená z apologetických motívov. Predovšetkým nejde o prázdny hrob, ale o skutočnosť, že Ježiš bol skutočne pochovaný (1Kor 15,4). Hrob označuje realitu smrti, neodvolateľný záver pozemského života. Ako v hrobe ležiaci dospel Ježiš k poslednej zastávke ľudskej existencie a odtiaľ ho musí Božia moc opäť priviesť späť. Tým … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ako Ježiš videl svoju smrť?

Jedným z najsilnejších zážitkov pre mnohých účastníkov liturgických slávností v rámci Veľkého týždňa býva počúvanie pašií. Na Kvetnú nedeľu sa striedajú pašie podľa Matúša, Marka a Lukáša, na Veľký piatok sú to každý rok Jánove pašie. Máme tak možnosť všimnúť si, aké veľmi odlišné sú evanjeliové rozprávania o Kristovom umučení a smrti. Popri premýšľaní o tom, čo znamená … Celý článok…

Štefan Štobár: Žena v cirkvi nech nemlčí

Ježiš prekračuje spoločenské konvencie svojej doby a so ženami jedná na rovnakej úrovni ako s mužmi (Mária a Marta, Samaritánka, Mária Magdaléna). Aktívna úloha žien v Ježišovom okruhu učeníkov, poslucháčov a priateľov, rovnako ako v prvotnej cirkvi v misijnej práci a službe obci, je niečo, čo presahovalo zvyklosti doby. Ženy Ježiša sprevádzajú a sú v … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ježišove blahoslavenstvá – Pozvanie k zmene spôsobu existencie

Blahoslavenstvá, ktoré vyhlásil Ježiš v reči na vrchu otvárajú novú epochu v dejinách ľudskej morálnej citlivosti. Nie sú zostavením príkazov a zákazov akým bol kedysi Dekalóg. Sú výzvou otvorenej mravnosti, pozývajú človeka, aby uskutočnil zásadnú zmenu spôsobu svojej existencie. Výzva nehovorí čo musí byť a čo nemusí, čo treba robiť a čo netreba, hovorí o tom, čo skutočne je. Výzva vznikla … Celý článok…

Martin Kováč pre Meet the Heroes: Knihy ovplyvnili to, ako sa snažím žiť svoju vieru a kňazstvo

Portál Meet the Heroes pripravil druhý rozhovor s naším kňazom Martinom Kováčom – tentokrát výlučne o knihách. Prinášame vám krátky úryvok: Ovplyvnili knihy tvoje rozhodnutie stať sa kňazom? Zaujímavá otázka. Samotné rozhodnutie asi nie, no spôsob, ako sa snažím žiť svoju vieru a kňazstvo, určite áno. Myslím, že knihy ma naučili byť otvoreným človekom. Viesť … Celý článok…

Štefan Šrobár: Boží ľud v Biblii

Izrael – Boží ľud Písmo používa zvláštny výraz pre vyjadrenie pojmu Božieho „ľudu“. V hebrejčine slovo „am“ (grécky: laos; latinsky: populus) označuje len Boží ľud, kdežto výraz „gojim“ (grécky: ethé; latinsky: gentes) sa vzťahuje na ostatné národy. Slovo „am“ označuje v Písme istú posvätnosť a „gojim“ zasa akúsi menejcennosť. Výraz „gentes“ označuje skôr „národy“ ako „pohanov“. Treba … Celý článok…

Štefan Šrobár: Nielen ľudské práva, ale aj povinnosti

Už v debate o ľudských právach vo francúzskom revolučnom parlamente v roku 1789 bola vznesená požiadavka : Keď sa proklamuje deklarácia práv človeka je treba s tým spojiť deklaráciu povinností človeka. Inak by nakoniec mali všetci ľudia len práva, ktoré by uplatňovali voči iným, avšak nikto by nepoznal povinnosti, bez ktorých práva nemôžu fungovať. Rozlíšenie medzi právnymi a etickými povinnosťami … Celý článok…