Štefan Šrobár: Sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca

Sú dva sviatky sv. Jána Krstiteľa: 24. júna sa slávi jeho narodenie a  29. augusta jeho mučenícka smrť. Vystúpenie a pôsobenie Jána Krstiteľa podľa všetkých evanjelií predchádza Ježišov príbeh. Ján Krstiteľ sa priamo podieľa na Božom diele spásy a preto má v evanjeliu svoje miesto vedľa Ježiša (Mk 1,1). Tak to vidí kresťanská tradícia. Objavuje sa náhle a bezprostredne, … Celý článok…

Štefan Šrobár: František z Assisi – patrón ekológie

František bol človek ako každý z nás. Žije, miluje život, má starosti, modlí sa, trpí, spieva a zdokonaľuje sa v láske k Bohu a stvoreniu. Mal intímny vzťah k stvoreniu, ktoré miloval a chránil. Bolo mu matkou a sestrou. Príroda je pre nás ako otvorená kniha, v ktorej sa musíme stále učiť čítať. V tom je pre nás František inšpirujúci. Bol stelesnením evanjelia, ktoré nosil … Celý článok…

Štefan Šrobár: Nové náboženské hnutia a ako im porozumieť

Špecifickým javom súčasnej katolíckej cirkvi sú nové duchovné hnutia. Ide o spontánne vznikajúce skupiny laikov a duchovných, ktorí sa snažia špecifickým spôsobom reagovať na spirituálnu a náboženskú krízu katolíckej cirkvi ako inštitúcie. Svojou náukou i praxou stoja plne na cirkevných základoch, zároveň však zdôrazňujú niektoré aspekty, ktoré považujú za zvlášť dôležité práve v tejto historickej … Celý článok…

Starokatolícky dekan Ulf-Martin Schmidt pre magazín PRO: „Rozhodli sme sa zostať mimo spální“

Starokatolícka cirkev „Rozhodli sme sa zostať mimo spální“ Minulý týždeň katolícki duchovní počas celonárodnej kampane požehnali aj homosexuálne páry. To je v rozpore s učiteľským úradom rímskokatolíckej cirkvi. Nie však starokatolíckej cirkvi. Starokatolícka cirkev sa opiera o historicko-kritický výklad Biblie a prichádza k inému záveru. (Preklad z nemeckého originálu v PRO Das christliche Medienmagazin: Tina … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kam Ježiš odišiel?

Prečo musel Ježiš opustiť apoštolov? Prečo Kristus vystúpil na nebesia a nevytratil sa potichu spomedzi okruhu svojich rečníkov? Ježiš sa nám stráca z očí a necháva nás v realite, aby sme sa aj my cez vlastné životné skúsenosti povzniesli k Bohu. Ježišovo nanebovstúpenie Nebo v náboženskom význame je označením pre Boží príbytok, jeho trón (Mt 5,34; Sk 7,40), ale aj pre … Celý článok…

Štefan Šrobár: Teológia oslobodenia ako výzva

Medzi najnaliehavejšie spoločenské problémy súčasnej doby patrí migrácia, chudoba a ekologická kríza. Tieto pálčivé problémy a otázky, týkajúce sa ľudského života a kultúry, nemusia zostať bezvýchodiskové. Môžu sa stať novou výzvou a „časom vhodným“ pre potrebné zmeny. A v kresťanskej reflexii môžu byť uchopené ako kairos.  Teológia oslobodenia sa rodí „z etického rozhorčenia nad chudobou a odstrčenosťou veľkých más nášho kontinentu … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ruth Pfau – lekárka malomocných v Pakistane

Celé Ježišovo pôsobenie je pôsobenie vykupujúce a oslobodzujúce. V koreni nemeckého výrazu uzdravenie (Heilung) ja obsiahnutá záchrana, spása (Heil) a k tej patrí viac než len odstránenie choroby. Ježiš je záchranca, pretože ako prvý prelomil moc smrti a my ho môžeme nasledovať na tejto ceste života. Ruth Pfau sa narodila 9. 9. 1929  v Lipsku. Mala štyri roky, keď prišli nacisti … Celý článok…

Martin Kováč: Dobrý pastier stojí na strane menšín

Viete čo je pre mňa jedným z najkrajších a najsilnejších obrazov Dobrého pastiera v Biblii? Že stojí na strane menšín. Necháva 99 oviec a vyberá sa za tou jedinou, ktorá sa ocitla na okraji a v núdzi. Nedostávame pritom odpoveď, prečo sa v tejto núdzi ocitla. Či to bolo nedopatrením, vyčerpaním, vekom alebo proste vlastnou … Celý článok…