Martin Kováč: Dobrý pastier stojí na strane menšín

Viete čo je pre mňa jedným z najkrajších a najsilnejších obrazov Dobrého pastiera v Biblii? Že stojí na strane menšín. Necháva 99 oviec a vyberá sa za tou jedinou, ktorá sa ocitla na okraji a v núdzi. Nedostávame pritom odpoveď, prečo sa v tejto núdzi ocitla. Či to bolo nedopatrením, vyčerpaním, vekom alebo proste vlastnou … Celý článok…

Pred 150 rokmi exkomunikovali Ignaza von Döllingera

Pred 150 rokmi bol 17. apríla 1871 z rímskokatolíckej cirkvi exkomunikovaný Ignaz von Döllinger, renomovaný nemecký cirkevný historik a kňaz. Exkomunikoval ho jeden z jeho vlastných študentov – mníchovský arcibiskup Gregor von Scherr. Döllinger bol jedným z hlavných kritikov a odporcov dogmy o neomylnosti pápeža a jeho univerzálnom primáte nad celou cirkvou, čím významne ovplyvnil … Celý článok…

Štefan Šrobár: Eucharistia a „chlieb a víno“ v ľudskej, náboženskej a symbolickej aktivite

Stolovanie ako ohnisko náboženského a sociálneho významu malo na starom Blízkom východe nespornú dôležitosť. Pozvať niekoho ku stolu bolo cťou, ponukou pokoja, dôvery, bratstva a zmierenia. V zdieľaní každodennej stravy požehnanej pred Bohom sa ľudské vzťahy môžu stať výrazom hlbšieho vzťahu medzi Bohom a človekom. Priateľstvo vyjadrené zdieľaním jedla bolo častým rysom Ježišovho pôsobenia. Na tomto pozadí možno najlepšie … Celý článok…

Štefan Šrobár: Čo znamená nasledovanie Kristovho kríža?

Úvod Príliš často je kríž predkladaný nášmu uctievaniu nie ako vznešený cieľ, ktorý dosiahneme tým, že prekonáme samých seba, ale skôr ako symbol smútku, obmedzovania, potláčania. Na kríž sa odvolávali nekrofilné povahy, ktoré milujú viac ťažkosti než radosť zo života. Úlohou každého kresťana je stále znovu uvažovať o kríži z teologického, psychologického, politického i sociologického hľadiska. Keď o symboloch … Celý článok…