Štefan Šrobár: Eucharistia a „chlieb a víno“ v ľudskej, náboženskej a symbolickej aktivite

Stolovanie ako ohnisko náboženského a sociálneho významu malo na starom Blízkom východe nespornú dôležitosť. Pozvať niekoho ku stolu bolo cťou, ponukou pokoja, dôvery, bratstva a zmierenia. V zdieľaní každodennej stravy požehnanej pred Bohom sa ľudské vzťahy môžu stať výrazom hlbšieho vzťahu medzi Bohom a človekom. Priateľstvo vyjadrené zdieľaním jedla bolo častým rysom Ježišovho pôsobenia. Na tomto pozadí možno najlepšie … Celý článok…

Štefan Šrobár: Čo znamená nasledovanie Kristovho kríža?

Úvod Príliš často je kríž predkladaný nášmu uctievaniu nie ako vznešený cieľ, ktorý dosiahneme tým, že prekonáme samých seba, ale skôr ako symbol smútku, obmedzovania, potláčania. Na kríž sa odvolávali nekrofilné povahy, ktoré milujú viac ťažkosti než radosť zo života. Úlohou každého kresťana je stále znovu uvažovať o kríži z teologického, psychologického, politického i sociologického hľadiska. Keď o symboloch … Celý článok…

Starokatolícky kňaz Martin Kováč v relácii Do kríža o Sčítaní obyvateľov 2021 a viere (24.2.2021)

Prihlásiť, či neprihlásiť sa? To je otázka! Posledné týždne sledujeme, ako rôzne skupiny apelujú na naše rozhodnutie vyjadriť náboženskú identitu pri sčítaní obyvateľstva. O čom vypovedá táto debata? Diskutujú: bývalá veľvyslankyňa pri Svätej stolici – Dagmar Babčanová, starokatolícky kňaz – Martin Kováč, a religionista a vysokoškolský pedagóg Samuel Javornický.

Štefan Šrobár: Komu patrí Biblia ?

Celá Biblia V jednom zo starých vtipov o rabínovi idú pastor a farár spolu do baru a tri ženy využívajú svoje hodiny voľna, aby v čase obeda navštívili kníhkupectvo. Jedna z nich je židovka, druhé dve sú kresťanky – jedna katolíckeho náboženstva a tá druhá protestantka. Je čas paschy a predveľkonočný čas, všetky tri chcú svojim dcéram kúpiť Bibliu. Každá z nich potrebuje inú … Celý článok…

Štefan Šrobár: Obetovanie Pána v chráme

Sviatok Obetovania Pána sa slávil v Jeruzaleme už v 4. storočí na základe Lukášovho evanjelia. Obetovanie prvorodených synov v Izraeli nariadil sám Boh. Bolo to na pamiatku usmrtenia egyptských prvorodených a  záchrany izraelských prvorodených (Ex 13). Prvorodení v Egypte plnili úlohu kňazov v rodine. Ich usmrtením bol prerušený kontakt Egypta s jeho božstvami. Prvorodení plnili dôležitú úlohu aj v Izraeli. Boli strážcami tradícií. … Celý článok…