Martin Kováč: Za stretnutím s Annou Záborskou

V stredu 30. novembra 2021 – doslova „v hodine dvanástej“ – sme v súvislosti s naším otvoreným listom starokatolíčok a starokatolíkov absolvovali online stretnutie s pani Annou Záborskou, poslankyňou NR SR a splnomocnenkyňou vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.

Našu starokatolícku stranu reprezentovali Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR a biskup – delegát Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví pre Slovensko, ako aj členovia a členka farskej rady v Bratislave a predsedníctvo OZ Starokatolíci na Slovensku (niektorí sa prelínajú): Martin Kováč, starokatolícky kňaz v Bratislave a Trnave a predseda OZ Starokatolíci na Slovensku; Andrej Mentel, predseda farskej rady v Bratislave; Silvia Kočanová, tajomníčka farskej rady v Bratislave; Fero Kuminiak člen farskej rady v Bratislave a podpredseda OZ Starokatolíci na Slovensku a Martin Kolenič, člen farskej rady v Bratislave.

Som presvedčený, že ak sa chceme postaviť za náboženskú slobodu v zahraničí, mali by sme si dať najskôr veci do poriadku aj na našej domácej pôde: Treba otvorene hovoriť o tom, že zákon o registrácii cirkví a náboženských spoločností, ktorý na registráciu novej cirkvi vyžaduje čestné vyhlásenia 50 000 dospelých členov je absurdný, odtrhnutý od reality a diskriminačný voči malým spoločenstvám veriacich.

V Českej republike stačí 300 podpisov. V katolíckom Poľsku dokonca len 100 podpisov sympatizantov. Na založenie politickej strany na Slovensku stačí 10 000 podpisov sympatizantov nad 15 rokov. A mohli by sme pokračovať…

Aj o tomto sme dnes hovorili s pani Záborskou. Predstavili sme jej starokatolícke cirkvi Utrechtskej únie, ako aj našu misiu (tzv. delegatúru) na Slovensku. Zároveň sme ako možné riešenie navrhli zavedenie dvojstupňovej registrácie – analogicky po vzore niektorých iných krajín, napr. Českej republiky. Tá by v prvom stupni garantovala cirkvám a náboženským spoločnostiam iba právnu subjektivitu základné práva a povinnosti analogické iným typom neziskových organizácií. Menovite pre prvý stupeň sme však požadovali aj možnosť uzatvárať manželstvá platne pred štátom. Ostatné špecifické práva by mohli a mali byť obmedzené striktnejšie, no stále by podľa nás mali predstavovať aspoň teoreticky dosiahnuteľnú métu.

V prospech možnosti zavedenia dvojstupňovej registrácie sa vyjadrila aj pani Záborská, čomu sa veľmi tešíme. Ako však vyplynulo z diskusie, pre takýto prípadný návrh bude potrebné hľadať širšiu politickú podporu.

Za nás sme však určite pripravení osloviť poslankyne a poslancov naprieč politickým spektrom s prosbou o podporu. Tento absurdný zákon je podľa mňa úplne nehodný členskej krajiny Európskej únie v 21. storočí. Hovorme o tom a zasaďme sa za jeho zmenu! My sme pripravení.

Martin Kováč
starokatolícky kňaz v Bratislave a Trnave
a predseda OZ Starokatolíci na Slovensku