Prvé zasadnutie farskej rady v roku 2021 (12.2.2021)

V piatok 12.2.2021 od 17.00 h zasadala po prvýkrát v tomto roku farská rada. Z dôvodu protipandemických opatrení sa aj tentokrát uskutočnila online cez Google Meet. Na programe sme mali predovšetkým viaceré praktické otázky technického charakteru, no venovali sme sa aj blížiacemu sa sčítaniu obyvateľov 2021. Do farnosti sme prijali nového člena Lukáša. Schválili sme … Celý článok…