Prvé zasadnutie farskej rady v roku 2021 (12.2.2021)

V piatok 12.2.2021 od 17.00 h zasadala po prvýkrát v tomto roku farská rada. Z dôvodu protipandemických opatrení sa aj tentokrát uskutočnila online cez Google Meet.

Na programe sme mali predovšetkým viaceré praktické otázky technického charakteru, no venovali sme sa aj blížiacemu sa sčítaniu obyvateľov 2021.

Do farnosti sme prijali nového člena Lukáša. Schválili sme výrobu nových pečiatok pre naše farnosti v Bratislave a Trnave, ktoré vám aj tu čoskoro predstavíme. Venovali sme sa našej komunikácii navonok. A schválili sme rozpočet na zariadenie našej kancelárie v Trnave.

Nestihli sme, žiaľ, prejednať podporu projektov z nášho starokatolíckeho sociálneho fondu, ktorú sme mali na programe. Začneme ňou ale naše najbližšie zasadnutie, ktoré sa uskutoční v marci.