Farská rada zvolila v Bratislave svojho nového predsedu (28. 6. 2022)

🎉 Naša farská rada v Bratislave na svojom zasadnutí 28. 6. 2022 zvolila svojho nového predsedu. Stal sa ním František Kuminiak, jeden z našich úplne prvých členov v Bratislave. Do jeho novej služby mu vyprosujeme Božie vedenie, múdrosť a požehnanie.

🙏 ĎAKUJEME aj doterajšiemu predsedovi farskej rady Andrejovi Mentelovi, ktorý na svoju funkciu a členstvo vo farskej rade rezignoval, za jeho doterajšiu nezištnú prácu a ochotnú pomoc.

ℹ️ Farská rada okrem toho vyhlásila termín doplňujúcej voľby členky/člena farskej rady na 11. septembra 2022. Kandidatúry je možné podávať do konca augusta 2022 e-mailom na bratislava@starokatolici.eu.

Členovia a členka farskej rady sa pozreli aj na finančnú situáciu OZ Starokatolíci na Slovensku a rozhodli sa zriadiť nový účet s názvom »Starokatolícky kostol« s dlhodobým cieľom zbierať finančné prostriedky na výstavbu či zakúpenie vlastného bohoslužobného priestoru – (ne)kostola. 😇

Zrekapitulovali sme si aj naše doterajšie kroky v oblasti náboženskej slobody, téme zmeny legislatívnej úpravy registrácie cirkví na Slovensku a úsilia o členstvo v Ekumenickej rade cirkví v SR. V tejto súvislosti farská rada jednohlasne schválila podniknutie ďalších krokov smerujúcich k podaniu sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva.

V neposlednom rade sme diskutovali aj o ďalšom smerovaní a vízii našich ďalších aktivít na Slovensku. Dotkli sme sa aj blížiaceho sa Starokatolíckeho kongresu v Bonne v septembri 2022 a októbrovej synody Starokatolíckej cirkvi v ČR.

🙏 Myslite, prosím, na nás a držme si palce!