Štefan Šrobár: Ježišov život po zmŕtvychvstaní

Ježiš prijal svoju smrť dobrovoľne. Otec od neho takúto obetu nežiadal. Ježišova smrť bola zavŕšením jeho života a diela. Jeho zvesť o Božom kráľovstve bola víťazstvom nad zlom, ktoré zotročovalo človeka, lebo ho oberalo o jeho slobodu. Božie kráľovstvo sa malo vo svete presadiť silou slabých, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje pri smrti.

Boh Otec nežiadal Ježišovu smrť, ale stál pri ňom v poslednom a rozhodujúcom zápase. Ježiš vedel, že ak bude pokračovať vo svojom zápase o očistenie náboženského života Izraela od rôznych negatívnych nánosov, možno ho čaká osud prorokov. Ježiš neuhýbal od ohrozenia svojho života, ale ani nešiel v ústrety smrti. Jeho smrť bola pečaťou jeho života. Nebola však koncom.

Po smrti nasledovalo vzkriesenie a povýšenie do Otcovej slávy. Ježišov nový život je životom v Božej večnosti. Božia večnosť nie je nekonečne dlhý okamih. Je to život mimo obmedzenia časom a priestorom. Nebo je tam, kde je Boh. Keď nastane dokonalé vykúpenie zmení sa aj naša zem na nebo. Pripomeňme si slová Skutkov apoštolov, že „v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“. V tomto stave bytia sa ocitol aj Ježiš.

Po zmŕtvychvstaní jeho prítomnosť je vždy zjavením v biblickom zmysle. Objaví sa, dá sa poznať a potom náhle zmizne. Vstupuje do bežného života učeníkov, ktorí sa  po jeho smrti na kríži vrátili k svojmu pôvodnému povolaniu rybárov. Stoluje s učeníkmi a v tomto stolovaní sa rodí viera učeníkov v Ježišovo zmŕtvychvstanie ako aj sila svedectva o tejto novej skutočnosti. Jedenie a pitie bolo pre židov posvätným úkonom stretnutia sa s Bohom. Nešlo teda len o bežné konzumovanie potravy. Ježiš po vzkriesení príde medzi učeníkov do miestnosti, hoci dvere boli zatvorené a dýchne na nich dych  vzkrieseného života. Podobá sa to oživeniu človeka pri stvorení (Gn 2,7).

Skúsenosťou Ježišovho vzkriesenia je osobná skúsenosť viery. Prázdny hrob nie je dôkazom vzkriesenia. Archeológovia, ktorí skúmali Ježišov hrob ho nenašli prázdny. Prítomnosť anjelov pri Ježišovom hrobe vyjadruje, že s Ježišom sa stalo niečo mimoriadne, čo presahuje hranice tohto sveta. Svedčiť o Ježišovom vzkriesení neznamená opakovať naučené formulky, ale začať žiť novým životom viery, ktorá dokáže zmeniť náš svet na nebo.

Literatúra

Brown, R.E.: Kristus vo veľkom týždni. Trnava: Dobrá kniha 2001.
Fitzmyer, J.A.: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Trnava: Dobrá kniha, 1998.
Down, D.G.: Ježiš společenství stola a Kumrán. In: Charlesworth, J.H.: Ježíš a svitky od Mrtvého moře. Praha: Vyšehrad, 2000.

 

Štefan Šrobár
autor je teológ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.