Štefan Šrobár: Kto je Hans Küng a o čo mu ide?

Ako motto ku Küngovmu dielu teologickému a mysliteľskému by mohol dobre slúžiť ním samým často citovaný výrok Gregora Veľkého : „Keď vzbudzuje pravda pohoršenie, je lepšie pripustiť vznik pohoršenia, než opustiť pravdu.“ Küng je teológ kritický, ktorému ide o pravdu predovšetkým. Určujúcim pre celé jeho teologické dielo je historický prístup a stály zreteľ k ekumenizmu. Cieľom svetovej ekumény nie … Celý článok…

Online bohoslužba s Mirom Kocúrom (18.10.2020)

♻️ BOHOSLUŽBA ONLINE CEZ GOOGLE MEET ⛪️ Opatrenia proti šíreniu koronavírusu opäť výrazne obmedzili naše stretávanie sa – a výnimkou nie sú ako bohoslužby. To nám ale ani tentokrát nebráni hľadať cesty, ako hľadať Boha a žiť cirkev spoločne inak. 🎥 Už túto nedeľu 18. októbra 2020 o 10.00 h sa po prvýkrát pokúsime sláviť … Celý článok…

Štefan Šrobár: Je pápež neomylný?

V sobotu 18.júla bolo presne 150 rokov od vyhlásenia dogiem I. Vatikánskeho koncilu, ktoré môžeme s istou mierou nadsadenia považovať za „zakladateľské“ dokumenty starokatolíckej cirkvi. Pius IX. Na tomto koncile rímskokatolíckej cirkvi vyhlásil dogmatickú konštitúciu Pastor aeternus (Večný Pastier), ktorou raz navždy vyhlásil za záväzné články viery jurisdikačný primát rímskeho biskupa nad celou cirkvou a pápežskú neomylnosť vo … Celý článok…

Štefan Šrobár: Raj – rozprávková krajina blahobytu?

Slovo raj  najskôr označovalo prehistorickú dobu, neskôr sa jeho význam rozšíril aj na úvahy o sláve a šťastných časoch onej doby. Súviselo to s očakávaním mesiášskej budúcnosti. Židia minulý, súčasný a budúci raj považovali za totožné. Slovo raj  sa v Novom Zákone vyskytuje len na troch miestach. Raj, ktorý je v súčasnosti ešte skrytý, odhalí svoju plnú slávu na konci sveta. Predstava … Celý článok…

Bohoslužby od 13. 9. 2020 opäť vysielame aj online

🎥 Milé priateľky a priatelia, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli, že od tejto nedele budeme naše starokatolícke bohoslužby z Bratislavy o 17.30 h vysielať opäť aj naživo online.   👩‍⚕️ Koronavírus opäť obchádza okolo, čísla nakazených stúpajú a viacerí majú obavy chodiť do väčšieho kolektívu. Pozorne počúvame rady odborníkov a chceme sa … Celý článok…

Štefan Šrobár: Miznutie Boha

Kniha Richarda Elliotta Friedmana Mizení Boha je venovaná skúmaniu svojrázneho javu, ktorý sprevádza európske myslenie od okamihu, keď sa na našom kontinente začal prejavovať vplyv judaizmu a kresťanstva. Zatiaľčo v Biblii sa Boh uchyľuje do ústrania, v dobe Nietzscheho a Dostojevského sa už otvorene hovorí o smrti Boha a dnes si v súvislosti s objavmi modernej vedy kladieme otázku o totožnosti Boha. Boh sa … Celý článok…

Štefan Šrobár: Jedna cirkev?

Na počiatku bola predovšetkým rôznosť. Galilejskí putujúci kazatelia, múdroslovná zvestovateľská línia v Galilei, jeruzalemské židokresťanstvo, helenisti v Jeruzaleme a v Antiochii a ďalšie prúdy  (J. Hanuš). Kresťanstvo prechádza počas celých svojich dejín mnohými premenami a „rekontextualizáciami“. Od nepatrnej židovskej sekty po oficiálne náboženstvo Rímskej ríše, potom od jednotiaceho prvku západnej civilizácie po „jeden zo svetových názorov“ v rámci sekulárnej spoločnosti a iste … Celý článok…

Pastiersky list biskupa Pavla: 150. výročí papežské neomylnosti jako důvod k oslavě (18. 7. 2020)

(list vo formáte *.pdf nájdete tu) Výročí papežské neomylnosti jako důvod k oslavě V sobotu 18. července to bude přesně 150 let od vyhlášení dogmat I. vatikánského koncilu, které můžeme s jistou mírou nadsázky považovat za „zakladatelské“ dokumenty starokatolické církve. Pius IX. na tomto koncilu římskokatolické církve vyhlásil dogmatickou konstituci Pastor æternus (Věčný Pastýř), kterou … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ktoré náboženstvo je pravé?

Na otázku, či sú všetky náboženstvá rovnako hodnotné, Halík nevie dať odpoveď. Táto otázka môže byť položená len Bohu. Žiadny človek totiž nepozná „všetky náboženstvá“ natoľko, aby mohol zodpovedne porovnať a zhodnotiť. Kto v tejto veci vynáša suverénne súdy, ten sa stavia výslovne, či neuvedomele, do úlohy Boha alebo Božieho hovorcu. Tak často bezmyšlienkovite opakovanú frázu o rovnakej … Celý článok…

Medzinárodná starokatolícka biskupská konferencia zriadila novú delegatúru na Slovensku (25. 6. 2020)

Utrecht/Praha 25. júna 2020: V dňoch 24. – 25. júna 2020 zasadala prostredníctvom videokonferencie Medzinárodná starokatolícka biskupská konferencia, ktorá združuje biskupov starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie. Biskupi si vypočuli správy o situácii jednotlivých národných cirkví a zdieľali svoje skúsenosti z obdobia koronavírusovej krízy. Zaoberali sa aj situáciou slovenských starokatolíckych veriacich a rozhodli o zriadení novej delegatúry na Slovensku. … Celý článok…