Starokatolíci na Slovensku pripravujú sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva kvôli porušovaniu náboženskej slobody

Budova Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu

Bratislava/Trnava 9. decembra 2022: Starokatolíci a starokatolíčky na Slovensku pripravujú sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva z dôvodu obmedzovania náboženskej slobody, ktoré spolu s ďalšími náboženskými menšinami zažívajú na Slovensku.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý si pripomíname každoročne 10. decembra, pripravujú starokatolícki veriaci reprezentovaní občianskym združením Starokatolíci na Slovensku sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo veci obmedzovania ich náboženskej slobody na Slovensku. Ako príslušníci neregistrovanej cirkvi na Slovensku pritom vychádzajú z odborných stanovísk verejnej ochrankyne práv a Slovenského národného strediska pre ľudské práva, o ktoré ich v tejto veci požiadali v tomto roku.

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností totiž podľa § 12, písm. d) ako nevyhnutnú podmienku registrácie novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti vyžaduje predložiť „čestné vyhlásenia najmenej 50 000 plnoletých členov (…) o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, (…), s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel“. Zároveň podľa § 4, ods. 4 zákona „štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované“.

„Sme presvedčení, že takto nastavené podmienky sú diskriminačné a znemožňujú napĺňanie spoločenského poslania tým menšinovým cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré z historických dôvodov nezískali status registrovaných cirkví. To je aj prípad našej cirkvi, Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku zastúpenej biskupom – delegátom Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie Pavlom Benediktom Stránským, biskupom registrovanej Starokatolíckej cirkvi v Českej republike,“ vysvetľuje Martin Kováč, ktorý pôsobí ako starokatolícky kňaz v Bratislave a Trnave a je predsedom občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku.

Starokatolíci na Slovensku sa preto v tejto veci formou otvoreného listu už v roku 2021 obrátili na novú splnomocnenkyňu vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Annu Záborskú. Ich výzvu podporili desiatky osobností z prostredia teológie a duchovného života.

V januári 2022 sa následne obrátili so žiadosťou o pomoc na verejnú ochrankyňu práv. Vtedajšia ombudsmanka, prof. Mária Patakyová, vo svojej odpovedi dňa 29. 3. 2022 na základe právnej analýzy konštatovala, že aktuálne platnú právnu úpravu považuje za neprimeranú, diskriminačnú a nie nevyhnutnú v demokratickej spoločnosti.

V máji 2022 požiadali o stanovisko aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Vo svojom odbornom vyjadrení zo dňa 13. 7. 2022 v predmetnej právnej veci Stredisko skonštatovalo nesúlad ustanovení zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktoré stanovujú požiadavku 50 000 plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s Ústavou SR a Dohovorom.

„Súčasný právny stav považujeme za vážny zásah do našej náboženskej slobody, ktorý nás stavia do nerovného postavenia – a to napriek tomu, že sa hlásime k etablovanej európskej rodine kresťanských cirkví. Významné domáce ľudskoprávne inštitúcie nám dávajú za pravdu, no súčasne neexistuje žiadna politická vôľa na zmenu tejto absurdnej a diskriminačnej situácie. Za ďalší logický krok v tejto veci preto považujeme podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva.“ približuje Kováč.

OZ Starokatolíci na Slovensku v spolupráci s právnikmi momentálne dokončujú formálne náležitosti sťažnosti, ktorú chcú podať ešte tento rok.

„Opakovane verejne deklarujeme, že nám nejde o získanie štátneho príspevku na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností. Od začiatku sa otvorene hlásime k myšlienke finančnej odluky cirkví od štátu a sme hrdí na to, že nie sme závislí na štátnom príspevku,“ dodáva starokatolícky kňaz Kováč.

 

KONTAKT:

Martin Kováč, PhD.

starokatolícky kňaz v Bratislave a Trnave
a predseda OZ Starokatolíci na Slovensku

e-mail: martin.kovac@starokatolici.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.