Starokatolícke leto 2020 v Bratislave a Trnave

🌞 Milé priateľky a milí priatelia,

je tu leto – a podobne ako po minulé roky aj tentokrát naše bohoslužby pobežia v špeciálnom režime. V Bratislave sa bohoslužby uskutočnia iba každý druhý týždeň – a ich čas posúvame o hodinu neskôr – teda na 18.30 h, aby ste tak stihli aj výlety a svoj čas s rodinou. ☺️

🗓 V Bratislave sa v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci bohoslužby uskutočnia 5. a 19 júla 2020 a 2., 16. a 30. augusta 2020 – vždy o 18.30 h.

🗓 V Kaplnke na Evanjelickom cintoríne v Trnave budú počas letných mesiacov bohoslužby 12. júla a 2. augusta 2020 o 10.00 h.

Tešíme sa na vás a prajeme vám príjemné leto 2020!