„…a je to vlastne u starokatolíkov „platná“ omša?“

Ako vníma starokatolícke sviatosti Rímskokatolícka cirkev? V poslednej dobe sa na nás viacerí veriaci z rímskokatolíckeho prostredia nezávisle od seba obrátili s otázkou, ako je to vlastne s našimi sviatosťami. Sú starokatolícke omše, spovede a ostatné sviatosti „platné“? Pokúsime sa preto na tieto otázky spoločne pozrieť z rímskokatolíckej perspektívy a hľadať na ne vecnú a … Celý článok…

Kvetná nedeľa v roku C (20. 3. 2016)

Brožúrku s liturgiou Kvetnej nedele vo formáte *.pdf nájdete tu. Na tomto odkaze nájdete liturgické komentáre k špecifikám tohto liturgického slávenia. Pastiersky list nášho biskupa Dušana Hejbala k veľkonočným sviatkom 2016 si môžete prečítať tu. [Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Kvetná nedeľa v roku C (20.3.2016)”] Kázeň Zmena atmosféry. To je slovné spojenie, ktoré z môjho pohľadu najlepšie … Celý článok…

Volebná synoda 2016 (7. – 9. 4. 2016)

Milé priateľky a priatelia, ako iste viete, našu cirkev už onedlho čaká zasadnutie najvyššieho cirkevného orgánu – synody, ktorá bude mať tentokrát výnimočnú úlohu: delegáti spomedzi laikov a duchovných našej cirkvi budú voliť nášho nového biskupa. Synoda bola zvolaná na 7. – 9. apríla 2016 v priestoroch Želivského kláštora. Spomedzi duchovných, ktorí splnili všetky predpísané požiadavky, sa prihlásili … Celý článok…

Piata pôstna nedeľa v roku C (13. 3. 2016)

Brožúrku s našou nedeľnou liturgiou vo formáte *.pdf nájdete tu. [Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”Piata pôstna nedeľa v roku C (13. 3. 2016)”] Kázeň Sestry a bratři, Minulou neděli jsme slyšeli podobenství o marnotratném synu a milujícím otci. Podobenství velmi silné a působivé. Podobenství, jehož hlavním tématem je milosrdenství a odpuštění. A evangelium dnešní neděle v tomto tématu … Celý článok…

Štvrtá pôstna nedeľa v roku C (6. 3. 2016)

Brožúrku s našou nedeľnou liturgiou vo formáte *.pdf nájdete tu. Kázeň Milované sestry a bratia, ani sme sa nenazdali a prekročili sme už polovicu pôstneho obdobia. Dnešná nedeľa, ktorá je „prvou nedeľou za polovicou“, sa preto býva označovaná aj ako radostná nedeľa pôstneho obdobia, keďže jej úlohou je posilniť ľudí, aby dokázali vo svojom pôstnom … Celý článok…

Limská liturgia (1982)

Limská liturgia vo formáte *.pdf Limská liturgia je poriadok ekumenickej eucharistickej bohoslužby, ktorý bol prvýkrát použitý v roku 1982 na záver zasadania Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví (World Council of Churches), ktoré prijalo konvergenčný ekumenický dokument „Krst, eucharistia, ordinovaná služba“. Biblické texty v slovenskom preklade liturgie sú citované podľa Slovenského ekumenického prekladu Biblie. Liturgické texty, ktoré … Celý článok…

Poriadok slávenia eucharistie „B“

Poriadok slávenia eucharistie (variant B) vo formáte *.pdf Poriadok slávenia eucharistie „B“ bol na pôde Starokatolíckej cirkvi v ČR formulovaný ako alternatívny eucharistický liturgický poriadok vhodný najmä pre slávenie v menších spoločenstvách, či už v štandardnom liturgickom priestore alebo mimo neho. Poriadok používa a rôzne kombinuje liturgické prvky eucharistických liturgií kresťanskej ekumény. Úvodné obrady – Zhromaždenie Božieho ľudu Pozdrav … Celý článok…

Poriadok slávenia eucharistie „A“

Poriadok slávenia eucharistie (variant A) vo formáte *.pdf Úvodné obrady Príchod a pozdrav Keď sa obec zhromaždila, prichádza k oltáru asistencia, diakon (D) a predsedajúci (P). Predsedajúci s asistenciou sa poklonia pred oltárom a potom predsedajúci pobozká oltár (môžu tak urobiť aj ďalší ordinovaní) a pokiaľ sa používa kadidlo, predsedajúci ním incenzuje oltár. Po skončení incenzovania sa všetci odoberú na … Celý článok…

Požehnanie príbytkov na sviatok Zjavenia Pána (6. januára)

Tam, kde majú farníci vo zvyku pozvať k sebe domov farára na sviatok Zjavenia Pána, alebo v priebehu nasledujúceho týždňa, je možné použiť toto požehnanie. Celebrant začne týmto, alebo iným vhodným pozdravom: Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú. Potom zaspievame alebo zarecitujeme Magnifikát s jednou z nasledujúcich antifón: Pán vyjavil svoju slávu: Poďme a … Celý článok…

Aliančný modlitebný týždeň a Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2016

Ako je už dobrým zvykom, aj tento rok sa hneď vo svojom úvode začína dvomi zaujímavými podujatiami, ktorých cieľom je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov. Prvou z týchto akcií je Aliančný týždeň modlitieb, ktorého počiatky siahajú až do roku 1856 a spájajú sa s tzv. prebudeneckým hnutím v USA a … Celý článok…