Mníchovské vyhlásenie k svätodušným sviatkom (1871)

Verní nezlomnej, a aj pápežom a biskupmi nepopieranej povinnosti každého katolíckeho kresťana, aby zostával v starej viere a odmietal každú novotu, hoci by bola zvestovaná aj anjelom Pána, zotrvávame v zavrhovaní vatikánskych dogiem. Doteraz nebolo učením cirkvi ani katolíckou vierou, že každý kresťan má v pápežovi neobmedzeného najvyššieho pána a poručníka, ktorému je priamo a bezprostredne … Celý článok…

Programové vyhlásenie starokatolíckeho kongresu v Mníchove (1871)

22. – 24. septembra 1871 v Mníchove Vedomí si svojich náboženských povinností sa pevne držíme starého katolíckeho vyznania a zbožnosti, ako sú dosvedčené v Písme a tradícii. Považujeme sa preto za stálych členov katolíckej cirkvi a nenecháme sa zbaviť cirkevného spoločenstva ani práv, ktoré nám boli skrze toto spoločenstvo priznané cirkvou a štátom. Prehlasujeme, že cirkevné tresty, … Celý článok…

Utrechtská deklarácia starokatolíckych biskupov (1889)

In nomine ss. Trinitatis Johannes Heykamp, utrechtský arcibiskup, Casparus Johannes Rinkel, haarlemský biskup, Cornelius Diependaal, deventerský biskup, Joseph Hubert Reinkens, biskup Starokatolíckej cirkvi v Nemecku, Eduard Herzog, biskup kresťansko-katolíckej cirkvi vo Švajčiarsku, zhromaždení v arcibiskupskej rezidencii v Utrechte dvadsiateho štvrtého dňa mesiaca september v roku 1889 po vzývaní Ducha svätého predložili katolíckej cirkvi nasledujúce vyhlásenie. … Celý článok…

Komuniké IBK – Bern – Utrecht (2015)

Úvahy o „kompatibilite“ doterajších ekumenických vzťahov a o bilaterálnych dialógoch v službe jednoty. Biskupi Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie (IBK) na svojom výročnom zasadnutí v Prahe, Českej republike, v júni 2015 rozhodli v prospech spoločenstva so Švédskou cirkvou. Členovia IBK taktiež hovorili o celkovom pohľade na súčasné ekumenické vzťahy a bilaterálne dialógy. Táto téma bola vo … Celý článok…