Z 51. synody Starokatolíckej cirkvi v ČR

Od štvrtka 13. 10. do soboty 15. 10. 2022 sa v rekreačnom stredisku Sola Gratia Českobratskej cirkvi evanjelickej v Bystřici pod Hostýnem konala 51. synoda našej materskej Starokatolíckej cirkvi v ČR. Začala sa vo štvrtok večer úvodnou bohoslužbou s požehnaním olejov (missa chrismatis), ktorej záznam si môžete pozrieť tu.

Synoda je najvyšším rozhodujúcim orgánom cirkvi – a tvoria ju volení delegáti a delegátky z radov laikov i duchovných. Jedným z delegátov synody s hlasovacím právom som bol aj ja sám, keďže som stále aj súčasťou duchovenstva Starokatolíckej cirkvi v ČR.Najdôležitejším rokovacím dňom synody bol piatok 14. 10. 2022. Delegáti a delegátky synody si vypočuli správu biskupa a informácie o ekonomickom vývoji cirkvi, ktoré si pripravili členovia synodnej rady. Synoda tiež oficiálne prijala (recipovala) ekumenický dokument medzi starokatolíckymi cirkvami Utrechtskej únie a starobylou indickou cirkvou Mar Toma.

Dve najzásadnejšie rozhodnutia však prišli až potom. 51. synoda Starokatolíckej cirkvi v ČR totiž veľkou väčšinou hlasov umožnila kňazské a biskupské svätenie žien (35 za, 0 proti, 1 sa zdržal), čím sa konečne zaradila medzi väčšinu starokatolíckych a anglikánskych cirkví.

»Všichni věřící se skrze jeden křest těší před Bohem téže vykoupené důstojnosti, a proto ve Starokatolické církvi v ČR mohou muži i ženy bez rozdílu přijímat svátostné svěcení do apoštolské služby diakonátu, presbyteriátu a episkopátu,« znie uznesenie synody v tejto veci.

Ďalším prelomovým bodom programu bolo prijatie možnosti požehnania tých párov, ktoré dnes z rôznych dôvodov nemôžu v cirkvi uzavrieť manželstvo.

»Synoda souhlasí s možností žehnání na cestu společným životem v lásce a věrnosti dvěma partnerům, kteří nemohou uzavřít v církvi manželství, a pověřuje biskupa zpracováním a vydáním příslušných liturgických textů, které vhodným způsobem odliší obřady žehnání partnerství a uzavíraní manželství.« (29 za, 1 proti, 6 sa zdržalo).

V neposlednom rade synoda prijala uznesenie, ktorým jasne odsúdila brutálny útok, ktorý sa odohral v bare Tepláreň v Bratislave:

»Synoda Starokatolické církve v ČR vyjadřuje obavy nad nárůstem napětí ve společnosti a nenávisti, která je často namířená vůči sexuálním, náboženským, národnostním i etnickým menšinám. Důrazně odsuzuje brutální vraždu členů LGBT+ komunity, ke které došlo 12. 10. 2022 v Bratislavě. Verbální projevy nenávisti jsou pramenem násilí, proto vyzýváme zodpovědné lidi v církvích i ve veřejném životě k budování společnosti pro všechny lidi bez rozdílu.«

Fotogalérie zo synody:

 

Blahoželáme našej materskej cirkvi a tešíme sa!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.