Ženy starokatolíckej cirkvi vysvätené za kňazov v roku 2023

Starokatolícka cirkev vníma ženy ako dôležitú a rovnocennú súčasť cirkvi, aj v postavení kňažskej služby. V tomto roku boli vysvätené presbyterky v Utrechte a Českej republike.
V starokatolíckej katedrále sv. Gertrúdy v holandskom Utrechte 27.8.2023 arcibiskup Bernd Wallet vysvätil na diakonku 27-ročnú Thelma Schoon, ktorá vyrastala vo veľmi ekumenickej starokatolícko-protestantskej rodine.
Thelme vyprosujeme Božie požehnanie do jej služby Kristovej cirkvi aj svetu okolo nás!
Viac o jej príbehu sa dočítate tu.
(Foto: ND / Leonard Walpot a FB Rudolf Scheltinga)
Radosť máme aj prvej z kňazskej vysviacky žien v našej materskej Starokatolícej cirkvi v ČR. Tieto ženy v kňažskej službe, konkrétne Darina Bártová z farnosti Starokatolíci u sv. Máří Magdalény v Praze a Noemi Kosourová z farnosti Starokatolíci v Havlíčkově Brodě boli vysvätené v Starokatolickej katedrále sv. Vavřince v sobotu 12.8.2023.
Zaujímavá je i reportáž Českej televízie, v rámci programu Kresťanský magazín, 24. 9. 2023, ČT 2 , ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze, kde sa dozviete ich príbehy ale tiež zaujímavé vhľady na svätenie žien. Záznam vysviacky si môžete pozrieť tu.
ženy presbyterky diakonky