Prvá bohoslužba v komunitnom centre v Žiline

Cirkev nie je cirkvou kvôli historickým budovám s vežami a zvonmi, ale kvôli živým spoločenstvám ľudí.
Presne o to sa snažíme v komunitnom centre v Žiline. Preto sme v nedeľu 19.11.2023 slávili prvú starokatolícku bohoslužbu v úzkom kruhu, čo nám pripomenulo začiatky bohoslužieb v Bratislave v roku 2016. Veríme, že spoločenstvo sa bude postupne rozširovať a bude bezpečným priestorom pre tých, ktorí ho hľadajú.
 
Naše občianske združenie Starokatolíci na Slovensku uspelo v grantovej výzve Impact Lab Inkubátor Nadácie Pontis, vďaka čomu sme mohli rozšíriť svoju pôsobnosť aj do ďalšieho krajského mesta – Žiliny – a vybudovať tu bezpečný priestor pre stretávanie sa všetkých ľudí dobrej vôle bez rozdielu. Komunitný priestor na Hollého 31 v Žiline má na starosti Ivka Poliaková, naša komunitná manažérka a študentka teológie, a jej rodiaci sa tím. Ak máte záujem zapojiť sa, určite sledujte našu Facebook stránku Starokatolíci na Slovensku, alebo napíšte našej komunitnej manažérke Ivke na ivana.poliakova@starokatolici.eu

Každú tretiu nedeľu

Podarilo sa nám tiež nadviazať užšiu spoluprácu s Kamilom Kozelským, kňazom Starokatolíci v Ostravě, ktorého pracovné cesty vedú aj do Žiliny. Srdečne vás pozývame na pravidelné bohoslužby v našom komunitnom centre, ktoré sa konajú každú tretiu nedeľu v mesiaci. (Aktualizované informácie o bohoslužbách nájdete na našom Facebooku)