Kresťanstvo inak na podujatí Impact Summit nadácie Pontis

Nadácia Pontis v utorok 5. decembra zorganizovala skvelé podujatie Impact Summit, na ktorom v mene nášho OZ Starokatolíci na Slovensku ako jeden z rečníkov vystúpil aj Martin Kováč. Predstavil našu prácu, ako aj projekt, ktorý získal podporu v rámci Impact Lab Inkubátora.
To, že na Slovensku (zatiaľ) nie sme ako starokatolíčky a starokatolíci Utrechtskej únie registrovanou cirkvou nám umožnilo nájsť si svoju cestu v prostredí občianskej spoločnosti. A je to mimoriadne obohacujúca skúsenosť.
Z reakcií na predstavenie starokatolíckej cirkvi, jej fungovania a princípov, cítime sympatie a podporu, ktorá je povzbudzujúca. Keďže mnohí ľudia nenachádzajú v kresťanskom prostredí hodnoty, s ktorými by sa stotožňovali, postupne opúšťajú aj vieru samotnú. My však veríme, že kresťanstvo sa dá žiť aj inak a chceme byť svetlom, pre tých, ktorí svoju vieru postupne strácajú.
Podujatie Impact Summit moderovala Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá hostila zaujímvé organizácie i osobnosti a otvárala diskusie o kľúčových témach spoločnosti. Hlavnými témami boli demokracia a sociálne inovácie. Prepájajú sa tu občiansky, verejný a firemný sektor a tiež akademická obec. „Ľudia z týchto oblastí by mali viesť rozhovory na dôležité spoločenské témy, zdieľať skúsenosti a pri hľadaní ich riešení aj spolupracovať,“ hovorí Martina Kolesárová, spoluvýkonná riaditeľka Nadácie Pontis.
Ďakujeme za príležitosť hovoriť o témach demokracie, inklúzie a o tom, že kresťanstvo sa dá žiť aj inak – otvorene, demokraticky, ekumenicky a hlavne ľudsky, práve na takomto inšpiratívnom podujatí.