Prvá adventná nedeľa opäť u sv. Ladislava! (29.11.2020)

⛪️ V nedeľu sa vidíme opäť v kaplnke sv. Ladislava o 17.30 h! V úvode bohoslužby požehnáme adventné vence, ktoré si môžete priniesť so sebou a zapálime prvú adventnú sviecu. 🕯

👩‍🦰 Sme veľmi radi, že pozvanie kázať prijala Dr. Eva Oslíková, evanjelická farárka z Modry a pedagogička na EBF UK v Bratislave, s ktorou môžeme do adventu vstúpiť ekumenicky!

😷 Áno, z pandemickej situácie a vládnych opatrení – vrátane otvorenia kostolov – máme viacerí stále zmiešané pocity. No rozhodli sme sa, že advent začneme spoločne v rámci aktuálne platných pravidiel s tými, ktorým už chýba spoločenstvo a spoločné slávenie eucharistie.

🎥 Aj preto budeme naše bohoslužby aj naďalej vysielať v priamom prenose online pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodnú radšej zostať doma.

2️⃣0️⃣ A keďže podľa epidemiologických opatretní môžu byť kostoly zaplnené iba na 50 %, prosíme tých, ktorí majú záujem zúčastniť sa o registráciu na tomto odkaze.

#starokatolíci & #starokatolíčky