Prvá adventná nedeľa a pastiersky list biskupa Pavla

VSTÚPTE SPOLU S NAMI DO ADVENTNÉHO OBDOBIA 🙂 Na prvú adventnú nedeľu 27. novembra 2016 o 16:00 sa opäť stretneme, aby sme spolu počúvali Božie slovo, slávili eucharistiu a spoločne vstúpili do adventného obdobia nového cirkevného roku, v ktorom budeme tentokrát počúvať najmä texty Evanjelia podľa Matúša. Zajtrajší evanjeliový text nás bude vyzývať k bdelosti: … Celý článok…

Utrechtský arcibiskup a uppsalská arcibiskupa podpísali dohodu o plnom sviatostnom spoločenstve

V stredu 23. novembra popoludní utrechtský arcibiskup Joris Vercammen a uppsalská arcibiskupka Antje Jackelén spoločne v katedrále v Uppsale podpísali dohodu o plnom sviatostnom spoločenstve medzi starokatolíckymi cirkvami Utrechtskej únie a Švédskou cirkvou (Svenska kyrkan), najväčšou luteránskou cirkvou v Európe. Po spoločnom vyznaní viery (kréde) starokatolícky kňaz Peter Fe enstra a švédsky kňaz Jenny Sjögreen prečítali … Celý článok…

Adventná ekumenická bohoslužba v Bratislave

Srdečne Vás pozývame na špeciálnu adventnú ekumenickú bohoslužbu v Bratislave! V čom bude táto bohoslužba výnimočná? Predovšetkým v tom, že sa nebude jednať len o klasickú bohoslužbu slova, ako je to počas ekumenických akcií obvyklé, ale budeme spoločne sláviť aj eucharistiu – Večeru Pánovu podľa tzv. limskej liturgie, ktorú už v roku 1982 pripravila Svetová … Celý článok…

Hlásime sa k odkazu a hodnotám novembra ’89! ✌

17. november 1989 je nepochybne jednou z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín. Nesie v sebe trvalý odkaz túžby po slobode, súdržnosti a poznaní pravdy. Práve v čase, keď v Európe i vo svete naberá na sile extrémizmus a začínajú víťaziť populistické a xenofóbne tendencie je veľmi potrebné, aby sme sa opäť prihlásili k hodnotám, pre … Celý článok…

Posolstvo anglikánskych a starokatolíckych biskupov v kontinentálnej Európe ich cirkvám pri príležitosti sviatku svätého Wilibrorda, 7. novembra 2016

Ako môžeme byť spoločne cirkvou v 21. storočí? Drahí bratia a sestry, nemožno poprieť, že Európa sa stáva stále viac sekulárnou. Stále viac ľudí sa nehlási k vôbec žiadnemu náboženstvu. Súčasne sa však „náboženský trh“ diverzifikuje v dôsledku migrácie. Tradičné cirkvi čelia novým „konkurentom“ na svojom domácom trhu, či už zo strany iných cirkví alebo … Celý článok…

Pamiatka sv. Wilibrorda z Utrechtu (7. novembra)

Starokatolícke cirkvi združené v spoločenstve Utrechtskej únie si dnes spoločne pripomínajú pamiatku svätého Wilibrorda z Utrechtu. Za svätého ho však považuje aj rímskokatolícka a pravoslávna cirkev, čo svedčí o ekumenickom dedičstve tohto svätca, ktorý žil ešte v čase nerozdelenej cirkvi prvého tisícročia. Svätý Wilibrord bol anglosaský benediktínsky mních a misionár, ktorý sa narodil okolo roku … Celý článok…

Nemeckí starokatolíci a luteráni schválili spoločnú svadobnú liturgiu

V sobotu 5. novembra 2016 Spojená evanjelická luteránska cirkev v Nemecku (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands) na svojej generálnej synode prijala sobášny liturgický poriadok, ktorý starokatolícko-evanjelickým párom umožňuje uzavrieť ekumenické manželstvo. Doteraz to zvyčajne fungovalo tak, že sa liturgia slávila podľa kostola, v ktorom sa konal obrad, a kázal duchovný z druhej cirkvi. Nový formulár, ktorý … Celý článok…

K sviatku všetkých svätých (1.11.2016)

Ako starokatolíci si dnes spolu s kresťanmi ostatných katolíckych tradícií pripomíname sviatok všetkých svätých. Hoci tento sviatok aj v súčasnosti vyvoláva množstvo otázok a aj kontroverzií medzi kresťanmi rôznych vyznaní, ktoré sú predmetom ekumenických dialógov, existujú aj viaceré zaujímavé pokusy o nové a moderné uchopenie otázky svätosti. Jedným z takýchto pokusov je napríklad súsošie desiatich … Celý článok…

Pripomíname si 499. výročie reformácie

„To, čo sa stalo v minulosti, nemožno zmeniť. To, čo si z minulosti pripomíname a spôsob, akým si to pripomíname, sa ale postupom času môže naozaj meniť. Spomienka sprítomňuje minulosť.“ – Dokument Od konfliktu k spoločenstvu Evanjelicko-rímskokatolícka komisia pre jednotu sa aktívne usiluje o to, aby budúcoročné 500. výročie reformácie v roku 2017 bolo iné, … Celý článok…

Pozývame Vás na bohoslužbu s biskupom Pavlom B. Stránským

V nedeľu 6. novembra 2016 naše bratislavské spoločenstvo vôbec po prvýkrát navštívi náš nový biskup elektus Pavel B. Stránský, ktorý bude predsedať eucharistickej slávnosti. Svätá omša prebehne na tradičnom mieste a v tradičnom čase – teda o 16:00 v kaplnke Evanjelickej bohosloveckej fakulty na Bartókovej 8 v Bratislave. …a ako to už býva našim dobrým zvykom – po omši … Celý článok…