Adventné duchovné cvičenia 2023

Milé priateľky a milí priatelia, v čase očakávania a predvianočných príprav Vás pozývame na adventné duchovné cvičenia, aby sme sa spoločne zastavili a pripravili sa tak na slávenie vianočných sviatkov aj v našom vnútri.

Témou týchto cvičení je: Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého, kde sa spoločne počas každej stredy (6. 12., 13.12. a 20.12.) budeme zamýšľať nad tým, čo to znamená milovať seba, svojho blížneho a Pána, svojho Boha.

A keďže sú to cvičenia, budú nás, okrem zamyslení a imaginácií, čakať aj praktické výzvy.

Jednotlivé stretnutia bude viesť Ivana Poliaková a v prípade akýchkoľvek otázok ju neváhajte kontaktovať na ivana.poliakova@starokatolici.eu

Stretávať sa teda budeme pravidelne každú stredu až do Vianoc o 20:00 hod na tomto linku.

Témy jednotlivých stretnutí:

  • 6. 12. Milovať budeš seba samého
  • 13. 12. Milovať budeš svojho blížneho
  • 20. 12. Milovať budeš Pána, svojho Boha

Tešíme sa na Vás!

_________

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.