Prvé zasadnutie novej farskej rady v Bratislave (2. 10. 2020)

V piatok 2. októbra 2020 o 17.00 h sa po prvýkrát stretla farská rada v Bratislave v novom zložení. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 zasadala virtuálne prostredníctvom Google meet. Stretnutia sa zúčastnili všetci laickí členovia a členka (Martin Kolenič, Fero Kuminiak, Silvia Kočanová a
Andrej Mentel), ospravedlnil sa duchovný Martin Kováč.

V úvode zasadnutia si farská rada v druhom kole tajnej voľby zvolila za svojho predsedu Dr. Andreja Mentela. Na pozíciu tajomníčky bola zvolená Silvia Kočanová.

Farská rada sa ďalej zaoberala predovšetkým úlohami, ktoré jej zadalo farské zhromaždenie – predovšetkým ekonomickými otázkami (napr. zriadenie sociálno-charitatívneho a vzdelávacieho fondu), prípravou základného dokumentu Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku, ale aj bohoslužobným životom počas pandémie.

Bližšie informácie sa môžete dozvedieť na našich pravidelných bohoslužbách.