Komuniké IBK – Kolín nad Rýnom, Nemecko (13. – 17. júna 2016)

Medzinárodná starokatolícka biskupská konferencia (IBK) sa stretla v Maternushause v Kolíne nad Rýnom, Nemecku, od 13. do 17. júna 2016.

Biskupi na zasadnutí privítali Dr. Heinza Lederleitnera, nového biskupa Starokatolíckej cirkvi v Rakúsku, ktorý sa IBK zúčastnil po prvýkrát. Rozlúčili sa taktiež s Dušanom Hejbalom, biskupom Starokatolíckej cirkvi v Českej republike, ktorý v júli tohto roku odchádza po mnohých rokoch služby do dôchodku.

Reakcia na stretnutie biskupov a členov synodálnych rád cirkví Utrechtskej únie, ktoré sa konalo začiatkom marca, bola veľmi pozitívna. Niekoľko novozvolených členov synodálnych rád sa zúčastnilo stretnutia po prvýkrát. Ďalšie stretnutie je naplánované na rok 2019.

Všeobecnými bodmi programu IBK boli účtovné záležitosti a digitálna archivácia dokumentov, proces, ktorý je momentálne v raných štádiách. V tomto kontexte bola vznesená otázka o naliehavej potrebe zlepšenia komunikácie. Administratívne úlohy a komunikačné aktivity vzrástli do takej miery, že dostupní zamestnanci naďalej nie sú schopní zniesť celú záťaž. Hľadanie riešenia bude musieť mať vysokú prioritu. Očakáva sa, že situácia sa zjednoduší, keď bude dokončená digitálna archivácia, no tá zaberie niekoľko rokov.

Diskutovalo sa taktiež o nasledujúcom Starokatolíckom kongrese, ktorý sa uskutoční v roku 2018 v Rakúsku. Biskupi boli informovaní o aktuálnom stave príprav. IBK povzbudzuje organizátorov, aby sa postarali o to, aby sa kongresu zúčastnilo čo možno najviac starokatolíkov a aby Mládežnícky kongres napredoval podľa plánu. IBK v tejto veci ďakuje mládežníckym farárom za ich angažovanosť.

Ústredným bodom rokovania zasadnutia IBK bola diskusia o sviatostiach. Prof. Jürgen Werbick (Münster, Nemecko) a Dr. Adrian Suter (Schönenwerd, Švajčiarsko) jednotlivo predstavili prezentácie s názvom „Sviatosť a sviatostnosť“ a „Božie konanie v ľudskom konaní“. Popísali nielen historický vývoj sviatostí, ale aj zložitosť a ťažkosti v ich súčasnom chápaní – tak na cirkevnej ako aj na individuálnej úrovni. Široké vzájomné diskusie biskupov s rečníkmi jasne ukázali, že otázka sviatostí a sviatostnosti je tak zložitá, že musí byť posudzovaná a diskutovaná do veľkej hĺbky, aby tak pripomenula historické chápanie a reinterpretovala ho pre súčasný svet. Sviatostnosť partnerstiev rovnakého pohlavia je jeden z aspektov na preskúmanie, ale existuje aj mnoho otázok na zodpovedanie ohľadom chápania krstu, birmovania a svätenia. IBK sa preto rozhodla zamerať na tému sviatosti a sviatostnosť na jej nadchádzajúcich stretnutiach.

Budúce stretnutie sa bude taktiež zaoberať otázkami a obradmi spojenými so žehnaním rovnakopohlavných partnerstiev v cirkvách Utrechtskej únie vrátane toho, či takéto požehnania majú sviatostnú povahu.

Dialóg medzi starokatolíckymi cirkvami Utrechtskej únie a sýrskou cirkvou Mar Thoma je momentálne v procese recepcie v rôznych cirkvách. V spolupráci s Katedrou Starokatolíckej teológie na Univerzite v Berne, Starokatolícka cirkev vo Švajčiarsku usporiada na jar 2017 sympózium o tomto dialógu. Niekoľko otázok si stále vyžaduje odpoveď a sympózium môže byť príležitosťou diskutovať o nich s pozvanými zástupcami sýrskej cirkvi Mar Thoma.

Otec Oliver Kaiser (Hanover, Nemecko) bol menovaný za člena Pravoslávno-Starokatolíckej pracovnej skupiny. Nahradí tak dlhoročného člena Ursa von Arxa, ktorý odchádza do dôchodku. Hovorilo sa o počiatočných myšlienkach ohľadom tém budúcich stretnutí.

S povzbudením možno poznamenať, že po zasadnutí IBK arcibiskup Joris Vercammen cestoval priamo na Krétu na všepravoslávny koncil. Jeho osobné pozvanie na koncil je znamením uznania a dôležitosti ekumenických vzťahov. Biskupi naliehajú na všetky starokatolícke farnosti aby v modlitbe prosili o vedenie Božieho Svätého Ducha pre všetkých účastníkov všepravoslávneho koncilu.

V nadväznosti na rozsiahle vnútorné diskusie a stretnutie s biskupom Dušanom Hejbalom a Luciou Kodišovou zo Synodálnej rady českej starokatolíckej cirkvi bolo jednohlasne prijaté rozhodnutie vysvätiť Dr. Pavla Benedikta Stránskeho za nasledujúceho starokatolíckeho biskupa v Českej republike. Svätenie je naplánované na 1. apríla 2017.

Nasledujúce pravidelné zasadnutie Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie sa bude uskutoční v Poľsku v dňoch 14. – 18. júna 2017.

Amersfoort/Bern, Jún 2016

Zdroj: http://www.utrechter-union.org/?b=475,
Pracovný preklad do slovenčiny: Martin Kováč

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.