Podporte našu službu

Chcete nás podporiť v našom úsilí o otvorenú, demokratickú, ekumenickú a ľudskú katolícku alternatívu? Môžete to momentálne urobiť tromi spôsobmi:

  • prostredníctvom prebiehajúcej výzvy na StartLab-e – www.startlab.sk/starokatolici (výťažok poputuje na náš novozriadený transparentný účet)
  • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš nový transparentný účet – IBAN: SK2483300000002401286168 (stav účtu a využitie prostriedkov môžete kedykoľvek sledovať na www.fio.sk/ib2/transparent?a=2401286168)
  • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš bežný účet – IBAN: SK7183300000002201286163 (pre tých darcov, ktorí si neželajú byť menovaní a je im jedno, na aký účel peniaze použijeme)

Za Vašu podporu Vám vopred srdečne ĎAKUJEME!