Plné sviatostné spoločenstvo medzi starokatolíckymi cirkvami Utrechtskej únie a Švédskou luteránskou cirkvou je potvrdené

V roku 2005 starokatolícke cirkvi Utrechtskej únie zahájili oficiálny dialóg so Švédskou cirkvou, aby tak hľadali možnosť ako by tieto dve cirkvi mohli vstúpiť do vzájomného plného sviatostného spoločenstva. V nasledujúcich rokoch sa komisia pre dialóg stretávala spravidla dvakrát ročne: raz vo Švédsku a raz v krajine, kde pôsobí starokatolícka cirkev.

2817Starokatolícky spolupredseda predkladal výročnú správu o práci komisie Medzinárodnej biskupskej konferencii. V roku 2013 komisia komisia zverejnila svoju záverečnú správu s názvom Utrecht a Uppsala na ceste k spoločenstvu. [Správa je dostupná na : www.utrechter-union.org/fman/258.pdf (anglicky) and www.utrechter-union.org/fman/256.pdf (nemecky)]. Prvé stretnutia sa venovali primárne zdieľaniu informácií. Členovia komisie predstavovali históriu a charakteristiku svojich cirkví a problémy, ktorým v súčasnosti čelia. Navštívili taktiež kostoly v hosťujúcich krajinách a spoločne slávili bohoslužby. V nadväznosti na tento základ vzrastania vzájomnej dôvery následne začala práca na správe, ktorá sa nezaoberá len historickým vývojom rozlišujúcim znaky a výzvy týchto dvoch cirkví, ale aj spoločnými prvkami a odlišnosťami medzi ich teologickými a ekleziologickými pohľadmi. Po úvode (kapitoly 1 a 2) správa obsahuje popis oboch cirkví (kapitoly 3 a 4), spoločný pohľad na cirkev ako dar Božej prítomnosti vo svete (kapitola 5) a odporúčania a témy na ďalšie zváženie (kapitoly 6 a 7). Komisia odporučila vedúcim orgánom jednotlivých cirkví, aby schválili a potvrdili plné sviatostné spoločenstvo.

Na svojom mimoriadnom zasadnutí v Londýne sa Medzinárodná biskupská konferencia 10. októbra 2013 rozhodla podstúpiť konzultačný proces v rámci starokatolíckych cirkví Utrechtskej únie ako aj s ich ekumenickými partnermi, ktorý mal byť zavŕšený do roku 2016. Základ tohto procesu pritom tvorila správa komisie pre dialóg.

Počas zasadnutia v Prahe 15. – 19. júna 2015 Medzinárodná biskupská konferencia diskutovala o správe a prijala reakcie. Synody Starokatolíckej cirkvi v Nemecku a Českej republike už reagovali pozitívne. Vo Švajčiarsku na správu upozornila pastorálna konferencia a synoda. Synodálna rada v Rakúsku potvrdila správu, ale v Poľsku sa nekonala žiadna synoda, kde by sa mohla správa prejednať. Starokatolícka cirkev v Holandsku predstavila správu na diecéznom a provinciálnom stretnutí duchovných 5. júna 2014 a 12. mája 2016. Snemovňa biskupov Švédskej cirkvi prijala správu na svojom zasadnutí v novembri 2015.

Medzinárodná biskupská konferencia verí, že výsledky konzultačného procesu tvoria dostatočný základ pre oficiálne potvrdenie plného sviatostného spoločenstva, ako to vo svojej záverečnej správe odporučila komisia pre dialóg. K tomu dôjde počas záverečnej eucharistickej bohoslužby generálnej synody Švédskej cirkvi v Uppsale na konci novembra 2016 a v Utrechte na jar 2017.

V Amsterdame, 27. septembra 2016
+ Dirk Jan Schoon

Členovia komisie pre dialóg:

Švédska cirkev: J. E. Jonas Jonson (spolupredseda 2005-2013), Prof. Dr. Sven Erik Brodd (2005-2013), Dr. Johan Dalman (spolusekretár 2005-2008), Margareta Isberg (2005-2011) a Christopher Meakin (Co-Secretary 2008-2013).

Utrechtská únia: J. E. Dr. Jan Lambert Wirix-Speetjens (spolupredseda 2005-2006), J. E. Dr. Dirk Jan Schoon (spolupredseda 2009-2013), Dr. Peter Feenstra (spolusekretár 2005-2013), Prof. Dr. Günter Esser (2005-2010), vdp. Harald Münch (2008-2010) a Prof. Dr. Urs von Arx (2009-2013).

Pôvodná správa v nemčine: http://www.utrechter-union.org/?b=492

Pôvodná správa v angličtine: http://www.utrechter-union.org/?b=494

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.