Komuniké Medzinárodnej starokatolícko-anglikánskej rady (7. – 11. 6. 2016)

Gent, 11. júna 2016

Anglikánsko-starokatolícka medzinárodná koordinačná rada (The Anglican-Old Catholic International Co-ordinating Council – skr. AOCICC) zasadala v dňoch 7. – 11. júna 2016 v karmelitánskom kláštore v Gente, Belgicku. Stretnutie zastrešovalo Anglikánske spoločenstve a jednalo sa o štvrté stretnutie rady počas jej terajšieho mandátu.

Práca na tomto stretnutí zahŕňala:

  • reflexiu o podstate a zmysle nášho spoločenstva;
  • vzájomné informovanie o súčasnom vývoji v rámci každého spoločenstva;
  • vzájomný prehľad o vývoji bilaterálnych a multilaterálnych ekumenických vzťahov, do ktorých sú obe spoločenstvá zapojené;
  • uvažovanie, ako rozvinúť konkrétne návrhy o spoločnej misii anglikánskych a starokatolíckych cirkví na Európskom kontinente.

Významným rysom zasadnutia rady v roku 2016 bolo stretnutie s arcibiskupom Jorisom Vercammenom (Utrechtská únia starokatolíckych cirkví), biskupom Robertom Innesom (Anglická cirkev, Diecéza v európe) a biskupom Pierrom Whalonom (Episkopálna cirkev, Rada episkopálnych cirkví v Európe). Viedli sme tak otvorenú a rozsiahlu diskusiu, ktorá bola vzájomne obohacujúca a informatívna. Členovia rady boli povzbudení tým, že biskupi potvrdili jej mandát. Posilnilo to odhodlanie členov rady užitočne slúžiť biskupom a obom spoločenstvám, ako zástanca a garant Bonnskej dohody.

Rada preto venovala čas tomu, aby si vypočula arcibiskupa Vercammena a biskupa Whalona hovoriť o ich koncepte „Misijnej aliancii“ („Missionary Alliance“) medzi Radou episkopálnych cirkví v Európe a Utrechtskou úniou vo Francúzsku. Členovia rady by radi venovali ďalší čas tomu, aby zvážili mnohé dimenzie tohto návrhu. Počas stretnutia s biskupmi sa taktiež začalo tvorivo uvažovať o tom, ako by obe spoločenstvá mohly spoločne oslávyť sté výročie Bonnskej dohody v roku 2031. Všetci sa zhodli na tom, že stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v atmosfére dôvery a vzájomnej podpory, bolo hodnotným v napredovaní mandátu. Bolo taktiež odsúhlasené, že biskupi sa znova stretnú s radou na jej stretnutí v roku 2018.

Rada srdečne povzbudzuje anglikánske a starokatolícke cirkvi, aby vyslali účastníkov na AOCICC púť mladších dospelých v dňoch 25. – 28. mája 2017 do Echternachu v Luxembrusku, miesta hrobu sv. Willibroda. Púť je otvorená všetkým anglikánom a starokatolíkom vo veku od 18 do 30 rokov. Púť budú viesť dvaja spolupredsedovia rady, biskup Michael Burrows a biskup Dick Schoon.

Členovia rady sa spoločne modlili liturgiu hodín podľa anglikánskej a starokatolíckej tradície. Biskup Gibraltaru v Európe predsedal a kázal počas eucharistie na sviatok sv. Coluba v kaplnke karmelitánskeho kláštora a haarlemský biskup v predvečer sv. Barnabáša v anglikánskom kostole sv. Jána. Rada ocenila pomoc a asistenciu, ktorú jej poskytol miestny anglikánsky kňaz rev. Stephen Murray a stážista vo farnosti James Roberts.

Rada sa opäť stretne v Nemecku v dňoch 4. – 8. júla 2017 pod záštitou Utrechtskej únie.

Ohľadom ďalších informácií, prosím, kontaktujte rev. Larsa Simpsona (lars.simpson@christkatholisch.ch) alebo kanonika Johna Gibauta z kancelárie Anglikánskeho spoločenstva (john.gibaut@anglicancommunion.org).

Webstránky: www.utrechterunion.org a www.anglicancommunion.org

Členovia rady:
Anglikáni
J. E. biskup Michael Burrows, spolupredseda
vdp. Jennifer Adams-Massmann
J. E. biskup David Hamid
Jennifer Knudsen
vdp. Tony Litwinski
vdp. kanonik Dr. John Gibaut, spolu-sekretár
vdp. Neil Vigers, kancelária anglikánskeho spoločenstva

Starokatolíci
J. E. Dr. Dirk Jan Schoon, spolupredseda
vdp. Prof. Dr. Angela Berlis (nemohla sa zúčastniť)
J. E. Dr. Heinz Lederleitner
vdp. Prof. Dr. David Holeton (nemohol sa zúčastniť)
vdp. Lars Simpson, spolu-sekretár

Zdroj: http://www.utrechter-union.org/seite/470/communiqu%C3%A9_des_internationalen_a (nemecky), http://www.utrechter-union.org/seite/473/communiqu%C3%A9_of_the_international_ (anglicky),
Pracovný preklad do slovenčiny: Martin Kováč

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.