Limská liturgia (1982)

Limská liturgia vo formáte *.pdf Limská liturgia je poriadok ekumenickej eucharistickej bohoslužby, ktorý bol prvýkrát použitý v roku 1982 na záver zasadania Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví (World Council of Churches), ktoré prijalo konvergenčný ekumenický dokument „Krst, eucharistia, ordinovaná služba“. Biblické texty v slovenskom preklade liturgie sú citované podľa Slovenského ekumenického prekladu Biblie. Liturgické texty, ktoré … Celý článok…

Poriadok slávenia eucharistie „B“

Poriadok slávenia eucharistie (variant B) vo formáte *.pdf Poriadok slávenia eucharistie „B“ bol na pôde Starokatolíckej cirkvi v ČR formulovaný ako alternatívny eucharistický liturgický poriadok vhodný najmä pre slávenie v menších spoločenstvách, či už v štandardnom liturgickom priestore alebo mimo neho. Poriadok používa a rôzne kombinuje liturgické prvky eucharistických liturgií kresťanskej ekumény. Úvodné obrady – Zhromaždenie Božieho ľudu Pozdrav … Celý článok…

Poriadok slávenia eucharistie „A“

Poriadok slávenia eucharistie (variant A) vo formáte *.pdf Úvodné obrady Príchod a pozdrav Keď sa obec zhromaždila, prichádza k oltáru asistencia, diakon (D) a predsedajúci (P). Predsedajúci s asistenciou sa poklonia pred oltárom a potom predsedajúci pobozká oltár (môžu tak urobiť aj ďalší ordinovaní) a pokiaľ sa používa kadidlo, predsedajúci ním incenzuje oltár. Po skončení incenzovania sa všetci odoberú na … Celý článok…