Limská liturgia (1982)

Limská liturgia vo formáte *.pdf Limská liturgia je poriadok ekumenickej eucharistickej bohoslužby, ktorý bol prvýkrát použitý v roku 1982 na záver zasadania Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví (World Council of Churches), ktoré prijalo konvergenčný ekumenický dokument „Krst, eucharistia, ordinovaná služba“. Biblické texty v slovenskom preklade liturgie sú citované podľa Slovenského ekumenického prekladu Biblie. Liturgické texty, ktoré … Celý článok…

Aliančný modlitebný týždeň a Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2016

Ako je už dobrým zvykom, aj tento rok sa hneď vo svojom úvode začína dvomi zaujímavými podujatiami, ktorých cieľom je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov. Prvou z týchto akcií je Aliančný týždeň modlitieb, ktorého počiatky siahajú až do roku 1856 a spájajú sa s tzv. prebudeneckým hnutím v USA a … Celý článok…