Máme nového biskupa!

Tlačovú správu o voľbe nového biskupa vo formáte *.pdf nájdete tu. V dňoch 7. – 9. apríla 2016 sa v Želivskom kláštore premonštrátov konala 49. synoda Starokatolíckej cirkvi v ČR, ktorá mala za úlohu zvoliť nového biskupa. Zhromaždení delegáti – laici i duchovní – spoločne vyberali spomedzi dvoch prihlásených kandidátov: Rolanda Sollocha, farára vo Varnsdorfe … Celý článok…

Volebná synoda 2016 (7. – 9. 4. 2016)

Milé priateľky a priatelia, ako iste viete, našu cirkev už onedlho čaká zasadnutie najvyššieho cirkevného orgánu – synody, ktorá bude mať tentokrát výnimočnú úlohu: delegáti spomedzi laikov a duchovných našej cirkvi budú voliť nášho nového biskupa. Synoda bola zvolaná na 7. – 9. apríla 2016 v priestoroch Želivského kláštora. Spomedzi duchovných, ktorí splnili všetky predpísané požiadavky, sa prihlásili … Celý článok…

Limská liturgia (1982)

Limská liturgia vo formáte *.pdf Limská liturgia je poriadok ekumenickej eucharistickej bohoslužby, ktorý bol prvýkrát použitý v roku 1982 na záver zasadania Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví (World Council of Churches), ktoré prijalo konvergenčný ekumenický dokument „Krst, eucharistia, ordinovaná služba“. Biblické texty v slovenskom preklade liturgie sú citované podľa Slovenského ekumenického prekladu Biblie. Liturgické texty, ktoré … Celý článok…

Aliančný modlitebný týždeň a Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2016

Ako je už dobrým zvykom, aj tento rok sa hneď vo svojom úvode začína dvomi zaujímavými podujatiami, ktorých cieľom je napomáhať prostredníctvom osobných stretnutí, rozhovorov a predovšetkým spoločných modlitieb, jednote kresťanov. Prvou z týchto akcií je Aliančný týždeň modlitieb, ktorého počiatky siahajú až do roku 1856 a spájajú sa s tzv. prebudeneckým hnutím v USA a … Celý článok…